กราฟ Bullish Gravestone Doji และ Bearish Gravestone Doji

  • กราฟ Bullish Gravestone Doji : กราฟรูปแบบดาวอีกประเภทหนึ่ง ที่ไม่เกิดขึ้นให้เห็นกันบ่อยนักครับ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณจะสามารถสังเกตได้อย่างง่ายดายมากๆ เพราะกราฟรูปแบบนี้ถือว่าเป็นกราฟที่มีรูปแบบเฉพาะ ไม่ซ้ำกับรูปแบบอื่น โดย Bullish Gravestone Doji นั้นจะเป็นกราฟทีเกิดในเทรนด์ขาลง ประกอบด้วยกราฟสองแท่ง คือแท่งแรกเป็นแท่งสีแดงปกติ แท่งที่สองเป็นกราฟรูปดาว “ที่จะไม่มีไส้ด้านล่าง” ข้อสังเกตคือไส้ด้านบนที่โผล่ขึ้นมานั้นจะมีลักษณะยาวเป็นพิเศษ อาจจะยาวเท่ากับไส้ด้านบนของแท่งแรกเลยก็ได้ กราฟรูปแบบ Bullish Gravestone Doji นั้นจะเป็นกราฟที่ส่งสัญญาณกลับตัว แต่ถ้าจะให้แน่ใจควรดูว่ากราฟแท่งต่อไปจะเป็นสีเขียว ที่มีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของ Doji หรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่ากราฟจะเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นแล้ว
  • กราฟ Bearish Gravestone Doji : กราฟรูปแบบนี้ถือว่าเป็นกราฟที่มีรูปแบบเฉพาะ ไม่ซ้ำกับรูปแบบอื่น โดย Bearish Gravestone Doji นั้นจะเป็นกราฟทีเกิดในเทรนด์ขาขึ้น ประกอบด้วยกราฟสองแท่ง คือแท่งแรกเป็นแท่งสีเขียวปกติ แท่งที่สองเป็นกราฟรูปดาว “ที่จะไม่มีไส้ด้านล่าง” ข้อสังเกตคือไส้ด้านบนที่โผล่ขึ้นมานั้นจะมีลักษณะยาวเป็นพิเศษ กราฟรูปแบบ Bearish Gravestone Doji นั้นจะเป็นกราฟที่ส่งสัญญาณกลับตัว เพราะแรงซื้อสู้แรงขายไม่ได้แล้ว จึงทำให้เกิดกราฟรูปแบบ Doji แต่ถ้าจะให้แน่ใจควรดูว่ากราฟแท่งต่อไปจะเป็นสีแดงหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่ากราฟจะเข้าสู่เทรนด์ขาลงแล้วนั่นเอง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →