การทำความเข้าใจเทรนด์ ตามหลักทฤษฎี Dow

                เทรนด์ ในทฤษฎี Dow นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • Primary Trend : หรือเทรนด์หลัก เป็นเทรนด์ระยะยาว ที่เกิดขึ้น โดยจะยาวนานตั้งแต่ 200 วันไปจนถึง 1-4 ปีเลยทีเดียว โดยการสังเกตถึงการก่อตัวของเทรนด์หลักนี้ ให้ดูที่ เทรนด์ขาขึ้น กราฟจะมีการทำจุดสูงสุดใหม่ สูงกว่าจุดสูงสุดเดิม และจุดต่ำสุดใหม่ จะสูงกว่าจุดต่ำสุดเดิม ในขณะที่เทรนด์ขาลง จะมีจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม และมีจุดต่ำสุดใหม่ จะต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม หากสามารถมองเห็นรูปแบบเทรนด์หลักได้เด่นชัด ย่อมสามารถที่จะหาจุดเข้าเทรดตามเทรนด์ได้ง่ายขึ้น (หรือสวนเทรนด์ ในกรณีที่เล่นกับความผันผวนของกราฟในระยะสั้นๆ)
  • Intermediate Trend: หรือเทรนด์รอง เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นบนเส้นเทรนด์หลักอีกทีหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีทิศทางเดียวกัน หรือตรงข้ามกับเทรนด์หลักก็เป็นได้ แต่โดยรวมแล้วจะเกิดขึ้นบนเทรนด์หลักทั้งหมด ระยะเวลาการเกิดเทรนด์ประเภทนี้ คือตั้งแต่สามสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน มักเป็นเทรนด์ที่สามารถทำให้คุณเทรดสั้นๆ ได้ปลอดภัยพอสมควรเพราะกราฟจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเกินไป
  • Minor Trend : หรือเทรนด์ย่อยเป็นเทรนด์ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบนเทรนด์รองอีกทีหนึ่ง (รวมตัวกันเป็นเทรนด์รอง) ลักษณะคือมีความผันผวนที่สูงมาก เพราะระยะเวลาส่วนใหญ่ของเทรนด์นี้คือ ไม่เกิน 3 สัปดาห์เท่านั้นเอง เทรนด์ย่อยไม่ค่อยเหมาะสำหรับสายเทรดตามเทรนด์สักเท่าไหร่ครับ เพราะกราฟราคามีความผันผวนมากเกินไป แต่ก็สามารถเทรดได้เช่นกัน หากมีเทคนิคเล่นสั้นๆ ที่ดีพอ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →