การปันผลหุ้น คืออะไร

การลงทุนในหุ้นนั้น มีช่องทางในการรับผลตอบแทนหลายทาง หนึ่งในนั้นคือการรับเงินปันผลนั่นเองครับ โดยเงินปันผลนั้นจะเกิดขึ้นได้จาการที่กิจการนั้นๆ มีการประกอบการแล้วได้รับผลกำไรสะสม ทางกิจการก็จะทำการจ่ายปันผลจากผลกำไรนั้น ให้กับผู้ถือหุ้นครับ อย่างไรก็ตามหากกิจการอยู่ในสภาวะขาดทุน ก็จะไม่มีการปันผลให้นะครับ

การปันผลหุ้น มี 2 ประเภท ดังนี้

– การให้เงินปันผลเป็นตัวเงิน : มักจะเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ๆ ที่มีฐานะมั่นคง ซึ่งธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ค่อนข้างจะอยู่ตัว หรือไม่ได้มีโครงการอะไรให้ต้องลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่มากนัก การจ่ายเงินปันผลจะคิดเป็นต่อหุ้น เช่น บริษัท A ให้เงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท หมายความว่า หากคุณมีหุ้นของ บริษัท A อยู่ 100,000 หุ้น จะได้รับเงินปันผล 75,000 บาท อย่างไรก็ตาม เงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 10% ของเงินทั้งหมด ก็เท่ากับว่าคุณจะได้รับเงินหลังหักภาษีแล้ว 75,000 – 10% = 67,500 บาท

– การให้เงินปันผลเป็นตัวหุ้น : บางบริษัท อาจจะเลือกจ่ายปันผลเป็นหุ้นครับ คือทำให้มีหุ้นเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าโดยรวมของกิจการเท่าเดิม ข้อดีคือจะทำให้ผู้ถือหุ้น มีหุ้นปันผลในมือเพิ่มขึ้น แต่ข้อเสียคือมูลค่าของหุ้นจะลดลง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว บริษัทจะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ร่วมกับปันผลเป็นตัวเงิน โดยจะทำการกำหนดอัตราส่วนเอาไว้ เช่น 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ่ายปันผล 0.0125 บาทต่อหุ้น เท่ากับว่า ถ้ามีหุ้นอยู่ 10,000 หุ้น จะได้หุ้นปันผลเพิ่มเป็น 1,250 หน่วย รวมกับของเดิมเป็น 11,250 หน่วย และได้รับปันผล 125 บาทครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →