การวิเคราะห์ทางเทคนิค คืออะไร สำคัญอย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในการเทรดไบนารี่ ออพชั่น โดยมันถือเป็นวิธีการทำนาย หรือคาดเดาแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ ที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้ข้อมูลต่างๆ เข้ามาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวโน้มที่แม่นยำมากที่สุด เพราะเมื่อคุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม ที่แม่นยำได้ ก็จะสามารถเข้าเทรดเพื่อทำกำไรได้อย่างไม่ยากครับ

สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค จะมีแนวคิดหลักๆ ดังนี้

– ราคามักจะเคลื่อนไปตามแนวโน้มหลัก : กล่าวคือ ราคาของสินทรัพย์ นั้นจะมีการเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแนวโน้ม ณ ขณะนั้น และจะเคลื่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าแนวโน้มนั้น จะมีการเปลี่ยนไป ตามความผันผวนของตลาด

– ราคาของสินทรัพย์ มักจะเป็นตัวสะท้อนที่ดีถึงเหตุการณ์ต่างๆ : ที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อสินทรัพย์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ราคาของหุ้น มักจะมีความผันผวนขึ้นลงเสมอ เมื่อมีข่าวสารบางอย่าง ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกิจการนั้นๆ , ค่าเงินก็เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่ง ที่มักจะมีการปรับตัวขึ้นลงเสมอ เมื่อมีข่าวสารบางอย่างออกมา เป็นต้น

– ราคาของสินทรัพย์ มักจะมีการเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มเดิม : สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า ราคาสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับนักลงทุน ดังนั้น เมื่อเกิดแนวโน้มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มแบบไหน ราคาก็มักจะมีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มดังกล่าวเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะ อารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุน มีความสัมพันธ์กับเทรนด์หลักอย่างมากนั่นเอง

ดังนั้น นักลงทุน จึงจำเป็นจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อคาดเดาความคิดของนักลงทุนเหล่านี้ และสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจน เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดเพื่อทำกำไรในภายหลัง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →