การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง การวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาของสินทรัพย์แต่ละตัว ประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ข่าวสาร รวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ตัวนั้น .ซึ่งสาเหตุที่มีการวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยพื้นฐานก็เพราะว่า จะได้สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มมูลค่าสินทรัพย์ได้ในอนาคต เพื่อการเข้าลงทุน และสามารถทำกำไรได้นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น ในการเทรด Forex นั้นจะเห็นได้เลยว่า ปัจจัยพื้นฐานมีส่วนสำคัญต่อราคาของค่าเงินครับ เช่น ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมา ก็จะส่งผลทำให้ค่าเงินของสหรัฐ อย่าง US Dollar นั้นมีการแข็งค่าขึ้น (ในกรณีที่ตัวเลข บ่งบอกว่าเศรษฐกิจดี) หรือ อ่อนค่าลง (ในกรณีที่ตัวเลขบ่งบอกว่า เศรษฐกิจไม่ดี) นักลงทุนที่เทรด Forex ก็จะใช้จังหวะนี้แหละครับ ในการเข้าทำกำไร จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะวิเคราะห์ปัจจัยดังนี้

– วิเคราะห์พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อดูว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ดีขึ้น หรือแย่ลง ทั้งเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของโลก

– วิเคราะห์อุตสาหกรรม : เพื่อดูว่า กิจการอยู่ในอุตสาหกรรมแบบไหน มีแนวโน้มเติบโตอย่างไร น่าลงทุนหรือไม่ เป็นต้น

– วิเคราะห์บริษัท หรือกิจการ : เพื่อดูว่ากิจการนั้นๆ มีรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร มีสินทรัพย์ หรือหนี้สินมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน นอกจากจะทำให้คุณสามารถเข้าเทรด เพื่อทำกำไรกับสินทรัพย์นั้นๆ ได้แล้ว ยังสามารถช่วยให้คุณปรับแผนการเข้าเทรด ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย แต่ข้อเสียคือ จะต้องอ่านข้อมูลเยอะมากๆ และเป็นข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →