การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ทำยังไง

ในการเทรด Forex ที่แม่นยำ และมีโอกาสในการทกำไรสูงนั้น เรื่องของปัจจัยพื้นฐาน ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องหยิบยกเอามาวิเคราะห์กันครับ โดยการวิเคราะห์สามารถทำได้โดยการดูตัวชี้นำต่างๆ ดังต่อไปนี้

– นโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ : สาเหตุที่นโยบายด้านการค้า และเศรษฐกิจเป็นตัวชขี้วัดที่สำคัญ เพราะนโยบายดังกล่าว จะเป็นตัวกำหนดแนวทางของการค้า และงบประมาณต่างๆ เป็นตัวกำหนดความแข็งค่าของเงินในประเทศนั้นๆ อธิบายแบบง่ายๆ เลยก็คือถ้าประเทศนั้นๆ มีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ดี มีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม ค่าเงินของประเทศนั้นๆ ก็ควรจะมีค่ามากขึ้นนั่นเอง

– การขาดดุล และการเกินดุลของงบประมาณในแต่ละประเทศ : อันนี้อธิบายได้ง่ายๆ ว่ากลุ่มประเทศ ที่มีการขาดดุลน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ย่อมจะมีค่าเงินที่แข็งค่ากว่าตามไปด้วย เพราะกลุ่มประเทศที่ขาดดุลน้อยกว่านั้นมีความสามารถในการปล่อยกู้ให้กับประเทศอื่นๆ จึงเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศที่ขาดดุลน้อยกว่า จะมีสถานะการเทรดที่ดีกว่า

– ระดับ หรือความสามารถในทางการค้า : หมายถึงประเทศที่มีการทำการค้าขายจำนวนมากๆ อยู่แล้ว ค่าเงินของประเทศนั้นๆ ย่อมจะเป็นที่ต้องการไปโดยปริยาย ซึ่งเมื่อเป็นที่ต้องการก็ย่อมมีค่ามาก รวมถึงการส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสกุลเงินของประเทศดังกล่าวอีกด้วย

– เงินเฟ้อ : สำหรับประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง ย่อมจะส่งผลทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นๆ ต่ำลงนั่นเอง โดยอัตราเงินเฟ้อควรได้รับการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากเกินไป เพื่อพยุงไม่ให้ค่าเงินลดต่ำลงมากเกินควรครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →