ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ มีลักษณะอย่างไร และลงทุนอย่างไร


ลักษณะของช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

– เศรษฐกิจหดตัวทั้งระบบ เป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่ๆ สังเกตได้จาก GDP Growth ที่มีการลดลงจนอาจถึงจุดต่ำสุด(New Low) อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

– เงินเฟ้อมีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

– ธุรกิจต่างๆ มีสินค้าประเภทคงคลังเพิ่มขึ้น เพราะผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ ดังนั้น คุณจึงจะเห็นว่าแม้จะมีสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่ธุรกิจมักมีคำสั่งซื้อเข้ามาน้อย ยอดขายตกอย่างเห็นได้ชัด(สามารถอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้ จาก งบต่างๆ ของทางบริษัทนั่นแหละครับ) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะมีการลดกำลังการผลิตลง มีการเลิกจ้างแรงงานเพื่อลดต้นทุน

– ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเข้ามาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้กิจการต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

การลงทุน ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

– เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเป็นหลักครับ เพราะอย่างที่บอกว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจะทำให้มูลค่าของตราสารหนี้ มีการเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตามควรเลือกลงทุนกับบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งดีๆ นะครับ เพราะหมายความว่าบริษัทนั้นจะไม่เจ๊งง่ายๆ – ลดการลงทุนในหุ้นลง เหลือเท่าที่จำเป็นจริงๆ แต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการกว้านซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆ ที่มีราคาไม่แพงมาก หุ้นที่ควรซื้อเก็บก็เป็นพวกหุ้นสาธารณูปโภคต่างๆ หุ้นโรงพยาบาล หุ้นขนส่งสาธารณะ หุ้นบริษัทค้าปลีก เป็นต้น


About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →