ช่วงเศรษฐกิจถดถอย มีลักษณะอย่างไร และลงทุนอย่างไร


ช่วงเศรษฐกิจถดถอย มีลักษณะดังนี้

– GDP Growth ติดลบมากกว่า 2 ไตรมาสติดต่อกัน เป็นสัญญาณบอกว่าเศรษฐกิจกำลังเกิดการชะลอตัว

– เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงกว่าในช่วงที่ผ่านมา อย่างมีนัยยะสำคัญ

– ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่จะมีการจ้างงาน และตัวเลขการผลิตที่ลดลง เพราะกิจการไม่เสี่ยงต่อการผลิตสินค้าออกมาในปริมาณที่มากเท่ากับปกติ

– การเติบโตของกำไรโดยรวม ในกิจการ ส่งสัญญาณลดลง หรือเข้าช่วยชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด

ช่วงเศรษฐกิจถดถอย ลงทุนอย่างไร

– เน้นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น , เงินฝาก ,ตราสารตลาดเงิน หรืออะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี

– ลดการลงทุนในหุ้นลง เพราะมูลค่าของหุ้นมักจะลดลง อันเนื่องมาจากการเติบโตของกำไรของกิจการนั้นลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการถดถอย ดังจะสังเกตได้ว่า ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุ้นมักเข้าสู่ช่วงตกต่ำ

– ลดการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ระยะยาวลงอย่างเด็ดขาด เพราะตราสารหนี้ระยะยาวนั้น ผลตอบแทนมักจะขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจ มีการถดถอย อัตราดอกเบี้ยมักจะปรับตัวขึ้นสูง เพราะภาวะเงินเฟ้อ แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือ มูลค่าของตราสารหนี้ระยะยาว มีการปรับตัวลดลงนั่นเอง นอกจากนั้น ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีการถดถอย ยังมีความเสี่ยง ที่ผู้ออกตราสารหนี้ระยะยาว จะมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง จึงมีความเสี่ยง ในการลงทุนกับตราสารหนี้ระยะยาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง


About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →