รูปแบบกราฟ Bullish Abandoned Baby และ Bearish Abandoned Baby

  • กราฟ Bullish Abandoned Baby : กราฟรูปแบบเฉพาะนี้เป็นกราฟที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนักครับ เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกัน โดยกราฟประเภท Bullish Abandoned Baby นั้นจะเป็นกราฟทีเกิดในเทรนด์ขาลง ลักษณะกราฟจะเป็นกราฟ 3 แท่ง คือ แท่งแรกเป็นกราฟสีแดง กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟรูปดาว หรือ Doji และกราฟแท่งที่สามเป็นกราฟสีเขียว ให้สังเกตกราฟ Doji ให้ดีครับ เพราะมันจะอยู่ต่ำกว่ากราฟแท่งแรก และแท่งที่ 3 โดยจะมี Gap หรือช่องว่าระหว่างกันพอสมควร จุดสังเกตอีกจุดคือไส้เทียนจะไม่ติดกันด้วย (ลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ ทิ้งเด็กให้อยู่ตามลำพัง) กราฟประเภทนี้มักจะสามารถช่วยในการยืนยันได้ถึงสัญญาญการกลับตัวจากเทรนด์ขาลงเป็นขาขึ้น
  • กราฟ Bearish Abandoned Baby : คล้ายกับแบบแรกครับ ที่กราฟรูปแบบเฉพาะนี้เป็นกราฟที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนัก เกิดขึ้นได้ยากเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเข้าลักษณะของกราฟรูปแบบอื่นมากกว่า โดยกราฟประเภท Bearish Abandoned Baby นั้นจะเป็นกราฟทีเกิดในเทรนด์ขาขึ้น ลักษณะกราฟจะเป็นกราฟ 3 แท่ง คือ แท่งแรกเป็นกราฟสีเขียว กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟรูปดาว หรือ Doji และกราฟแท่งที่สามเป็นกราฟสีแดง ให้สังเกตกราฟ Doji ให้ดีครับ เพราะมันจะอยู่สูงว่ากราฟแท่งแรก และแท่งที่ 3 โดยจะมี Gap หรือช่องว่าระหว่างกันพอสมควร จุดสังเกตอีกจุดคือไส้เทียนจะไม่ติดกันด้วย (ลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ ทิ้งเด็กให้อยู่ตามลำพัง) กราฟประเภทนี้มักจะสามารถช่วยในการยืนยันได้ถึงสัญญาญการกลับตัวจากเทรนด์ขาขึ้นเป็นขาลง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →