รูปแบบกราฟ Bullish Belt Hold และ Bearish Belt Hold

  • กราฟ Bullish Belt Hold : สำหรับกราฟรูปแบบนี้นั้น เป็นกราฟที่สามารถสังเกตได้ง่ายเช่นกันครับ เพราะลักษณะของกราฟถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะ ที่เห็นง่ายมากๆ โดยกราฟรูปแบบนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงเทรนด์ขาลง และส่งสัญญาณในการปรับทิศทางเป็นเทรนด์ขาขึ้น กราฟ Bullish Belt Hold นั้นประกอบด้วยกราฟถึง 5 แท่ง ด้วยกัน นั่นคือ 4 แท่งแรกเป็นกราฟสีแดง ที่มีราคาปิดต่ำลงเรื่อยๆ ส่วนกราฟแท่งที่ 5 นั้นเป็นกราฟสีเขียว ที่มีขนาดแท่งเทียนยาวกว่ากราฟ 4 แท่งที่ผ่านมา ส่วนล่างของกราฟจะไม่มีไส้เทียน หรือมีแต่สั้นมากจนสังเกตเห็นได้ยาก กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงแรงซื้อที่เข้ามาดึงกราฟให้พุ่งขึ้นชั่วขณะ หากต้องการยืนยันว่านี่จะเป็นจุดกลับตัว จากเทรนด์ขาลงเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือไม่ ให้ดูกราฟแท่งต่อไป ซึ่งจะต้องเป็นสีเขียว มีราคาปิดสูงๆ มาเป็นตัวช่วยยืนยันครับ
  • กราฟ Bearish Belt Hold : กราฟรูปแบบนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงเทรนด์ขาขึ้น และส่งสัญญาณในการปรับทิศทางเป็นเทรนด์ขาลง กราฟ Bearish Belt Hold นั้นประกอบด้วยกราฟถึง 5 แท่ง ด้วยกัน นั่นคือ 4 แท่งแรกเป็นกราฟสีเขียว ที่มีราคาเปิดสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนกราฟแท่งที่ 5 นั้นเป็นกราฟสีแดง ที่มีขนาดแท่งเทียนยาวกว่ากราฟ 4 แท่งที่ผ่านมา ส่วนบนของกราฟจะไม่มีไส้เทียน หรือมีแต่สั้นมากจนสังเกตเห็นได้ยาก กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงแรงขายมาดึงกราฟให้พุ่งตัวลงชั่วขณะ หากต้องการยืนยันว่านี่จะเป็นจุดกลับตัว จากเทรนด์ขาขึ้นเป็นเทรนด์ขาลงหรือไม่ ให้ดูกราฟแท่งต่อไป ซึ่งจะต้องเป็นสีแดง มีราคาเปิดต่ำๆ มาเป็นตัวช่วยยืนยันครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →