รูปแบบกราฟ Bullish Doji Star และ Bearish Doji Star

  • กราฟ Bullish Doji Star : เป็นรูปแบบกราฟประเภท Doji ที่สังเกตได้ง่ายเหมือนกับกราฟ Doji หรือกราฟรูปดาวอื่นๆ ครับ เพราะตัวกราฟนั้นจะมีกราฟที่มีขนาดสั้น เข้ารูปดาวอยู่ 1 กราฟ กราฟ Bullish Doji Star เป็นกราฟที่เกิดขึ้นในเทรนด์ขาลง ประกอบด้วยกราฟแท่งเทียนสองแท่ง คือแท่งแรก ที่เป็นกราฟแท่งเทียนปกติสีแดง จุดสังเกตอยู่ที่แท่งเทียนแท่งที่สอง ที่มีลักษณะเป็นดาว (ส่วนแท่งเทียนจะสั้นมาก เมื่อมองภาพรวมกับไส้ทั้งสองด้าน จะเป็นเครื่องหมาย + หรือดาว) จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ Doji หรือส่วนดาวจะห่างหรือไม่ห่างจากแท่งเทียนสีแดงก็ได้ ลักษณะกราฟแบบนี้จะหมายถึงสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ จากขาลงเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรยืนยันเพื่อความแม่นยำมากขึ้น จากกราฟแท่งต่อไปที่จะเป็นสีเขียว
  • กราฟ Bearish Doji Star : เป็นรูปแบบกราฟประเภท Doji ที่สังเกตได้ง่ายเหมือนกับกราฟ Doji หรือกราฟรูปดาวอื่นๆ ครับ เพราะตัวกราฟนั้นจะมีกราฟที่มีขนาดสั้น เข้ารูปดาวอยู่ 1 กราฟ กราฟ Bearish Doji Star เป็นกราฟที่เกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้น ประกอบด้วยกราฟแท่งเทียนสองแท่ง คือแท่งแรก ที่เป็นกราฟแท่งเทียนปกติสีเขียว จุดสังเกตอยู่ที่แท่งเทียนแท่งที่สอง ที่มีลักษณะเป็นดาว (ส่วนที่เป็นแท่งเทียนจะสั้นมาก เมื่อมองภาพรวมกับไส้ทั้งสองด้าน จะเป็นเครื่องหมาย + หรือดาว) จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ Doji หรือส่วนดาวจะห่างหรือไม่ห่างจากแท่งเทียนสีเขียวก็ได้ ลักษณะกราฟแบบนี้จะหมายถึงสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ จากขาขึ้นเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ควรยืนยันเพื่อความแม่นยำมากขึ้น จากกราฟแท่งต่อไปที่จะเป็นสีแดง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →