รูปแบบกราฟ Bullish Engulfing และ Bearish Engulfing

  • กราฟ Bullish Engulfing : สำหรับกราฟรูปแบบ Engulfing นั้นเป็นกราฟที่เป็นด้านตรงกันข้ามของ Harami ครับ นั่นคือคุณสังเกตได้ง่ายมากๆ เมื่อมันเกิดขึ้น โดยกราฟ Bullish Engulfing นั้นจะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นในเทรนด์ขาลง ประกอบด้วยกราฟสองแท่ง แท่งแรกเป็นกราฟสีแดง กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีเขียว ที่จะยาวกว่ากราฟแท่งแรกเสมอ (กราฟแท่งแรกจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกราฟแท่งที่สอง) รูปแบบกราฟ Engulfing นั้นไม่มีการพิจารณาเรื่องของไส้เทียน เพราะจะดูที่ภาพรวมของแท่งเทียนมากกว่า ความหมายของกราฟรูปแบบนี้ คือ แรงซื้อมีเหนือกว่าแรงขาย และอาจทำให้กราฟเปลี่ยนจากเทรนด์ขาลงเป็นขาขึ้น แต่ก็ควรที่จะรอการยืนยันจากกราฟแท่งต่อไปที่จะต้องเป็นสีเขียวที่ยาวขึ้น ราคาเปิดมีการกระโดดจากกราฟแท่งที่สองจนเกิด Gap อย่างชัดเจน
  • กราฟ Bearish Engulfing : สำหรับกราฟรูปแบบ Engulfing นั้นเป็นกราฟที่เป็นด้านตรงกันข้ามของ Harami ครับ นั่นคือคุณสังเกตได้ง่ายมากๆ เมื่อมันเกิดขึ้น โดยกราฟ Bullish Engulfing นั้นจะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้น ประกอบด้วยกราฟสองแท่ง แท่งแรกเป็นกราฟสีเขียว กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีแดง ที่จะยาวกว่ากราฟแท่งแรกเสมอ (กราฟแท่งแรกจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกราฟแท่งที่สอง) รูปแบบกราฟ Engulfing นั้นไม่มีการพิจารณาเรื่องของไส้เทียน เพราะจะดูที่ภาพรวมของแท่งเทียนมากกว่า ความหมายของกราฟรูปแบบนี้ คือ แรงขายมีเหนือกว่าแรงซื้อ และอาจทำให้กราฟเปลี่ยนจากเทรนด์ขาขึ้นเป็นขาลง แต่ก็ควรที่จะรอการยืนยันจากกราฟแท่งต่อไปที่จะต้องเป็นสีแดงที่ยาวขึ้น ราคาปิดมีการต่ำจากกราฟแท่งที่สองจนเกิด Gap อย่างชัดเจน

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →