รูปแบบกราฟ Bullish Harami และ Bearish Harami

  • กราฟ Bullish Harami : เป็นกราฟรูปแบบหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์อย่างมากครับ เพราะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆ ในตลาดแทบทุกประเภท กราฟรูปแบบนี้โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นกราฟในช่วงเทรนด์ขาลง ที่ส่งสัญญาณจะเปลี่ยนทางเป็นเทรนด์ขาขึ้น ลักษณะของกราฟประกอบด้วยกราฟสองแท่งครับ นั่นคือกราฟแท่งแรกสีแดง และกราฟแท่งที่สองสีเขียว โดยจุดสังเกตคือ กราฟแท่งที่สองจะมีลักษณะที่สั้นกว่ากราฟแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด (สั้นกว่าประมาณ 50% และอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกราฟแท่งแรก) ความหมายของกราฟก็คือ กราฟเทรนด์ขาลงนั้นส่งสัญญาณที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตามไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน ให้ดูที่กราฟแท่งที่สาม ที่จะเกิดขึ้นเป็นสีเขียว และมีราคาปิดสูงกว่ากราฟแท่งที่สองมากๆ
  • กราฟ Bearish Harami : เป็นกราฟรูปแบบหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์อย่างมากครับ เพราะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆ ในตลาดแทบทุกประเภท กราฟรูปแบบนี้โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นกราฟในช่วงเทรนด์ขาขึ้น ที่ส่งสัญญาณจะเปลี่ยนทางเป็นเทรนด์ขาลง ลักษณะของกราฟประกอบด้วยกราฟสองแท่ง นั่นคือกราฟแท่งแรกสีเขียว และกราฟแท่งที่สองสีแดง โดยจุดสังเกตคือ กราฟแท่งที่สองจะมีลักษณะที่สั้นกว่ากราฟแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด (สั้นกว่าประมาณ 50% และอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกราฟแท่งแรก) ความหมายของกราฟก็คือ กราฟเทรนด์ขาขึ้นนั้นส่งสัญญาณที่จะเปลี่ยนเป็นขาลง อย่างไรก็ตามไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน ให้ดูที่กราฟแท่งที่สาม ที่จะเกิดขึ้นเป็นสีแดง และมีราคาเปิดต่ำกว่ากราฟแท่งที่สองมากๆ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →