รูปแบบกราฟ Bullish Harami Cross และ Bearish Harami Cross

  • รูปแบบกราฟ Bullish Harami Cross : เป็นกราฟรูปแบบฮารามิ รูปแบบหนึ่ง ที่มีความคล้ายคลึงกับ Classic Harami อย่างมากครับ นั่นคือกราฟจะประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่ง ในเทรนด์ขาลง กราฟแท่งแรกจะเป็นกราฟสีแดงตามปกติ จุดสังเกตอยู่ในกราฟแท่งที่สอง ที่จะเป็นลักษณะ Cross หรือ กราฟแท่งเทียนที่สั้นมาก แต่จะมีราคาเปิดปิดกระโดดจากแท่งแรกอย่างมาก จนเกิดเป็น Gap ให้เห็นอย่างชัดเจน (หรือสังเกตง่ายๆ ว่า กราฟแท่งที่สอง จะอยู่บริเวณกึ่งกลางของแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด) ซึ่งความหมายของกราฟรูปแบบนี้ บ่งบอกได้ถึงการส่งสัญญาณเปลี่ยนจากเทรนด์ขาลงเป็นเทรนด์ขาขึ้น คุณสามารถยืนยันสัญญาณดังกล่าวได้ด้วยการดูกราฟแท่งต่อไป ที่จะต้องเป็นสีเขียว ที่มีราคาเปิดหรือปิดสูงจากกราฟที่เป็น Doji อย่างมากจนเกิดเป็น Gap
  • รูปแบบกราฟ Bearish Harami Cross : เป็นกราฟรูปแบบฮารามิ รูปแบบหนึ่ง ที่มีความคล้ายคลึงกับ Classic Harami อย่างมากครับ นั่นคือกราฟจะประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่ง ในเทรนด์ขาขึ้น กราฟแท่งแรกจะเป็นกราฟสีเขียวตามปกติ จุดสังเกตอยู่ในกราฟแท่งที่สอง ที่จะเป็นลักษณะ Cross หรือ กราฟแท่งเทียนที่สั้นมาก แต่จะมีราคาเปิดปิดกระโดดจากแท่งแรกอย่างมากเช่นกัน จนเกิดเป็น Gap ให้เห็นอย่างชัดเจน (หรือสังเกตง่ายๆ ว่า กราฟแท่งที่สอง จะอยู่บริเวณกึ่งกลางของแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด) ซึ่งความหมายของกราฟรูปแบบนี้ บ่งบอกได้ถึงการส่งสัญญาณเปลี่ยนจากเทรนด์ขาขึ้นเป็นเทรนด์ขาลง คุณสามารถยืนยันสัญญาณดังกล่าวได้ด้วยการดูกราฟแท่งต่อไป ที่จะต้องเป็นสีแดงเท่านั้น

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →