รูปแบบกราฟ Bullish Kicking Pattern และ Bearish Kicking Pattern

  • กราฟ Bullish Kicking Pattern : เป็นรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้น ในช่วงเทรนด์ขาลง เรียกว่าเป็นจุดที่ส่งสัญญาณว่ากราฟจะกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยกราฟ Bullish Kicking Pattern นั้นจะเป็นกราฟที่มีลักษณะคล้ายกราฟรูปแบบ Neck Line คือจะประกอบด้วยกราฟสองแท่ง ในช่วงเทรนด์ขาลง กราฟแท่งแรกนั้นจะปรากฏขึ้นเป็นสีแดงไม่มีไส้(หรือมีแต่สั้นมากๆ) กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีเขียว ที่มีขนาดยาวกว่ากราฟแท่งแรกประมาณ 1 เท่า ไม่มีไส้เช่นกัน(หรือมีแต่สั้นมาก) จุดสังเกตคือราคาปิดของกราฟแท่งที่สอง จะกระโดดขึ้นมาจากกราฟแท่งแรก จนเกิดเป็น Gap หรือช่องว่างที่สังเกตได้ กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคา ให้นักลงทุนเตรียมตัวเข้าเทรดในจังหวะนี้ได้เลย
  • กราฟ Bearish Kicking Pattern : เป็นรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้น ในช่วงเทรนด์ขาขึ้น เรียกว่าเป็นจุดที่ส่งสัญญาณว่ากราฟจะกลับตัวเป็นขาลง โดยกราฟ Bearish Kicking Pattern นั้นจะเป็นกราฟที่มีลักษณะคล้ายกราฟรูปแบบ Neck Line คือจะประกอบด้วยกราฟสองแท่ง ในช่วงเทรนด์ขาขึ้น กราฟแท่งแรกนั้นจะปรากฏขึ้นเป็นสีเขียวไม่มีไส้(หรือมีแต่สั้นมากๆ) กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีแดง ที่มีขนาดสั้นกว่ากราฟแท่งแรกประมาณ 1 เท่า ไม่มีไส้เช่นกัน(หรือมีแต่สั้นมาก) จุดสังเกตคือราคาเปิดของกราฟแท่งที่สอง จะกระโดดขึ้นมาจากกราฟแท่งแรก จนเกิดเป็น Gap หรือช่องว่างที่สังเกตได้ กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคา ให้นักลงทุนเตรียมตัวเข้าเทรดในจังหวะนี้ได้เลย

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →