รูปแบบกราฟ Bullish Meeting Line และ Bearish Meeting Line

  • Bullish Meeting Line : เป็นรูปแบบกราฟที่มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายครับ เพราะประกอบไปด้วยกราฟสองแท่ง คือกราฟแท่งแรกนั้นจะเป็นลักษณะของกราฟสีแดง ในเทรนด์ขาลง จากนั้นให้สังเกตกราฟแท่งที่สองให้ดี จะเป็นกราฟสีเขียว ที่มีราคาเปิด กระโดดจากราคาปิดของกราฟแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด แต่ราคาปิดจะมีตำแหน่งที่ใกล้เคียง หรือเท่ากันกับราคาเปิดของกราฟในแท่งแรก (สังเกตให้ดี) กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงแรงซื้อกับแรงขาย มีอิทธิพลพอๆ กัน และตำแหน่งเกิดรูปแบบกราฟ อาจเป็นตำแหน่งที่มีการกลับตัวก็ได้ แต่อาจจะต้องให้กราฟแท่งต่อไป (สีเขียว) ยืนยันถึงการกลับตัวจริงๆ ก่อน กราฟ Meeting Line ไม่ค่อยมีความแม่นยำเท่ากับ Piercing Pattern ดังนั้นอย่าเพิ่งผลีผลาม เมื่อเห็นกราฟรูปแบบนี้ครับ
  • Bearish Meeting Line :  ประกอบไปด้วยกราฟสองแท่ง คือกราฟแท่งแรกนั้นจะเป็นลักษณะของกราฟสีเขียว ในเทรนด์ขาขึ้น จากนั้นให้สังเกตกราฟแท่งที่สองให้ดี จะเป็นกราฟสีแดง ที่มีราคาเปิด กระโดดจากราคาปิดของกราฟแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด แต่ราคาเปิดจะมีตำแหน่งที่ใกล้เคียง หรือเท่ากันกับราคาปิดของกราฟแท่งแรก (สังเกตให้ดี) กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงแรงซื้อกับแรงขาย มีอิทธิพลพอๆ กัน และตำแหน่งเกิดรูปแบบกราฟ อาจเป็นตำแหน่งที่มีการกลับตัวก็ได้ แต่อาจจะต้องให้กราฟแท่งต่อไป (สีแดง) ยืนยันถึงการกลับตัวจริงๆ ก่อน กราฟ Meeting Line ไม่ค่อยมีความแม่นยำเท่ากับ Piercing Pattern ดังนั้นอย่าเพิ่งผลีผลาม เมื่อเห็นกราฟรูปแบบนี้ครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →