รูปแบบกราฟ Bullish on Neck Line และ Bearish on Neck Line


  • กราฟ Bullish on Neck Line : เป็นรูปแบบกราฟที่สังเกตได้ง่ายรูปแบบหนึ่งครับ (แม้จะเป็นกราฟที่เกิดไม่บ่อยนักก็ตาม) โดยกราฟประเภทนี้จะประกอบไปด้วยกราฟสองแท่ง ทีเกิดขึ้นในจังหวะเทรนด์ขาขึ้น กราฟแท่งแรกเป็นสีเขียว (สังเกตว่าไส้เทียนทั้งสองด้านจะสั้นมาก) ส่วนกราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีแดง ที่มีขนาดสั้นประมาณ 1 ใน 3 ของกราฟแท่งแรก จุดที่น่าสังเกตคือราคาปิดของกราฟแท่งที่สอง จะอยู่สูงกว่าราคา High ของกราฟแท่งแรก (สูงกว่าไส้เทียน) กราฟประเภทนี้จะเป็นกราฟที่สามารถยืนยันได้ถึงแนวโน้ม Uptrend ที่กำลังขึ้นต่อไป หากต้องการยืนยันให้ดูที่กราฟแท่งต่อไปที่จะเกิด (สีแดงหรือเขียวก็ได้) ว่ามีราคาเปิดและปิด ต่ำกว่าราคา Low ของกราฟแท่งที่สองสีแดง ก็หมายถึงเทรนด์กำลังขึ้นต่อไป
  • กราฟ Bearish on Neck Line : เป็นรูปแบบกราฟที่สังเกตได้ง่ายรูปแบบหนึ่งครับ (แม้จะเป็นกราฟที่เกิดไม่บ่อยนักก็ตาม) โดยกราฟประเภทนี้จะประกอบไปด้วยกราฟสองแท่ง ทีเกิดขึ้นในจังหวะเทรนด์ขา]’ กราฟแท่งแรกเป็นสีแดง(สังเกตว่าไส้เทียนทั้งสองด้านจะสั้นมาก) ส่วนกราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีเขียว ที่มีขนาดสั้นประมาณ 1 ใน 3 ของกราฟแท่งแรก จุดที่น่าสังเกตคือราคาเปิดของกราฟแท่งที่สอง จะอยู่สูงกว่าราคา Low ของกราฟแท่งแรก (ต่ำกว่าไส้เทียน) กราฟประเภทนี้จะเป็นกราฟที่สามารถยืนยันได้ถึงแนวโน้ม Downtrend ที่กำลังลงต่อไป หากต้องการยืนยันให้ดูที่กราฟแท่งต่อไปที่จะเกิด (สีแดงหรือเขียวก็ได้) ว่ามีราคาเปิดและปิด ต่ำกว่าราคา Low ของกราฟแท่งที่สองสีเขียว ก็หมายถึงเทรนด์กำลังลงต่อไป

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →