รูปแบบกราฟ Bullish Separating Line และ Bearish Separating Line


  • กราฟ Bullish Separating Line : เป็นกราฟรูปแบบที่คล้ายกับ Pattern ของ Meeting Line อย่างมาก แต่จะมีจุดสังเกตตรงที่ว่ากราฟแท่งสีเขียวจะไม่มีไส้ด้านบน กราฟ Bullish Separating Lineนั้นจะเกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้น มีกราฟสองแท่ง คือแท่งแรกสีแดง แท่งที่สองเป็นสีเขียว โดยกราฟแท่งที่สอง นอกจากส่วนของไส้ด้านบนที่ไม่มีแล้ว ราคาเปิดของกราฟแท่งที่สอง มักจะเท่ากับราคาปิด (หรือใกล้เคียงกัน) ของกราฟแท่งแรก รูปแบบของกราฟบ่งบอกได้ถึงสภาวะของตลาด ที่ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความแม่นยำ คุณควรสังเกตกราฟแท่งต่อไปด้วย ถ้าเทรนด์ยังอยู่ในขาขึ้นและไม่ส่งสัญญาณกลับตัวง่ายๆ กราฟแท่งต่อไปควรเป็นสีเขียว
  • กราฟ Bearish Separating Line : เป็นกราฟรูปแบบที่คล้ายกับ Pattern ของ Meeting Line อย่างมาก แต่จะมีจุดสังเกตตรงที่ว่ากราฟแท่งสีเขียวจะไม่มีไส้ด้านบน กราฟ Bullish Separating Lineนั้นจะเกิดขึ้นในเทรนด์ขาลง มีกราฟสองแท่ง คือแท่งแรกสีเขียว แท่งที่สองเป็นสีแดง โดยกราฟแท่งแรก นอกจากส่วนของไส้ด้านบนที่ไม่มีแล้ว ราคาปิดของกราฟแท่งที่สอง มักจะเท่ากับราคาเปิด (หรือใกล้เคียงกัน) ของกราฟแท่งแรก รูปแบบของกราฟบ่งบอกได้ถึงสภาวะของตลาด ที่ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความแม่นยำ คุณควรสังเกตกราฟแท่งต่อไปด้วย ถ้าเทรนด์ยังอยู่ในขาลงและไม่ส่งสัญญาณกลับตัวง่ายๆ กราฟแท่งต่อไปควรเป็นสีแดง

                ***กราฟทั้งสองรูปแบบ มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ Meeting มาก ดังนั้นพิจารณาอย่างระมัดระวังนะครับ เพราะกราฟ Meeting ให้ความหมายที่ต่างจากกราฟ Separating พอสมควร***


About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →