รูปแบบกราฟ Bullish Soldier และ Bearish Soldier

  • กราฟ Bullish Soldier : เป็นรูปแบบกราฟ ที่ถือว่ามองได้ง่ายมากๆ เพราะลักษณะกราฟจะเป็นกราฟแท่งเทียน ขนาดเดียวกัน(หรือใกล้เคียงกัน) สีเดียวกัน เรียงกันเป็นแถวลดหลั่นต่ำแหน่งกันไป 3 แท่ง ครับ มักจะเกิดขึ้นในกรณี ที่กราฟราคาอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นเท่านั้น จุดสังเกตของกราฟรูปแบบนี้ คือราคาปิดของกราฟแท่งหลัง จะสูงกว่าแท่งหน้าเสมอ กราฟลักษณะ Bullish Soldier นั้นเป็นกราฟที่สามารถยืนยันได้ถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตให้ดีนะครับ ถ้าหากกราฟแท่งหลังๆ มีลักษณะสั้นลงเรื่อยๆ อย่าผลีผลามเข้าเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคาก็ได้ ทางที่ดีให้ดูภาพรวมของเทรนด์ด้วย และคำนวณดูว่ามันใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวของเทรนด์ขาขึ้นแล้วหรือยัง
  • กราฟ Bearish Soldier : เป็นรูปแบบกราฟ ที่ถือว่ามองได้ง่ายมากๆ เพราะลักษณะกราฟจะเป็นกราฟแท่งเทียน ขนาดเดียวกัน(หรือใกล้เคียงกัน) สีเดียวกัน เรียงกันเป็นแถวลดหลั่นต่ำแหน่งกันไป 3 แท่ง (ลักษณะเหมือนกับการเข้าแถวของทหาร) ครับ สำหรับ Bearish Soldierมักจะเกิดขึ้นในกรณี ที่กราฟราคาอยู่ในเทรนด์ขาลงเท่านั้น จุดสังเกตของกราฟรูปแบบนี้ คือราคาปิดของกราฟแท่งหลัง จะต่ำกว่าแท่งหน้าเสมอ กราฟลักษณะ Bearish Soldier นั้นเป็นกราฟที่สามารถยืนยันได้ถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ขาลง อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตให้ดีนะครับ ถ้าหากกราฟแท่งหลังๆ มีลักษณะสั้นลงเรื่อยๆ อย่าผลีผลามเข้าเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคาก็ได้ ทางที่ดีให้ดูภาพรวมของเทรนด์ด้วย และคำนวณดูว่ามันใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวของเทรนด์ขาลงแล้วหรือยัง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →