รูปแบบกราฟ Bullish Spinning Top และ Bearish Spinning Top

  • กราฟ Bullish Spinning Top : จัดว่าเป็นกราฟรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยเหมือนกันครับ กราฟประเภทนี้มักสังเกตได้ง่าย เพราะมีแค่แท่งเทียนแท่งเดียว (แต่ก็มักสับสนกับกราฟรูปแบบอื่นๆ อยู่พอสมควร) ลักษณะของกราฟประเภทนี้ จะเป็นกราฟที่เกิดขึ้น ในเทรนด์ทั้งขาลงและขาขึ้น เป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนสั้นๆ สีเขียว แต่ไส้จะยาวกว่าตัวแท่งเทียนมากๆ เช่นกัน (แต่ตัวกราฟจะไม่สั้นเท่ากับกราฟรูปแบบ Doji) ไส้เทียนทั้งสองด้านอาจยาวเท่ากันหรือไม่ก็ได้ แต่จะไม่ต่างกันมาก กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงสภาพตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอน ไม่ควรเข้าลงทุนจนกว่าจะเห็นสัญญาณกลับตัวของกราฟราคา โดยดูได้จากกราฟแท่งต่อไปถ้ากลับตัวเป็นขาลง กราฟจะเป็นแท่งเทียนสีแดง แลหากเป็นขาขึ้น กราฟจะเป็นสีเขียว
  • กราฟ Bearish Spinning Top : เช่นเดียวกับกราฟ Bullish ที่จะมีแค่แท่งเทียนแท่งเดียว ลักษณะของกราฟประเภทนี้ จะเป็นกราฟที่เกิดขึ้น ในเทรนด์ทั้งขาลงและขาขึ้น เป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนสั้นๆ สีแดง แต่ไส้จะยาวกว่าตัวแท่งเทียนมากๆ เช่นกัน (แต่ตัวกราฟจะไม่สั้นเท่ากับกราฟรูปแบบ Doji) ไส้เทียนทั้งสองด้านอาจยาวเท่ากันหรือไม่ก็ได้ แต่จะไม่ต่างกันมาก กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงสภาพตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอน ไม่ควรเข้าลงทุนจนกว่าจะเห็นสัญญาณกลับตัวของกราฟราคา โดยดูได้จากกราฟแท่งต่อไปถ้ากลับตัวเป็นขาลง กราฟจะเป็นแท่งเทียนสีแดง แลหากเป็นขาขึ้น กราฟจะเป็นสีเขียว

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →