รูปแบบกราฟ Bullish Stick Sandwich และ Bearish Stick Sandwich

  • กราฟ Bullish Stick Sandwich : เป็นรูปแบบกราฟ ที่จะเกิดขึ้นในเทรนด์ขาลง(กราฟราคาหุ้น หรือค่าเงินก็ได้) ลักษณะของกราฟนั้นจะเป็นกราฟ สามแท่งประกบกัน กราฟแท่งแรกจะเป็นแท่งสีแดง เพราะเป็นกราฟที่มีราคาปิดต่ำตามเทรนด์ขาลง ในขณะที่กราฟแท่งที่สอง เป็นกราฟสีเขียวเพราะมีราคาปิดที่สูงกว่าแท่งแรก ให้สังเกตกราฟแท่งที่สองให้ดี ครับ เพราะเทรนด์ส่งสัญญาณกลับตัวแล้ว จากนั้นให้ยืนยันในกราฟแท่งที่ 3 ที่แม้จะเป็นกราฟสีแดงแต่จะมีราคาเปิดที่สูงกว่าแท่งที่สอง และมีราคาปิดที่ใกล้เคียงกับแท่งแรก (มองดูกราฟจะคล้ายลักษณะแซนด์วิช) อย่างไรก็ตามถ้าไม่แน่ใจ ให้ลองยืนยันจากกราฟแท่งต่อไป ว่าจะเป็นสีเขียว มีราคาเปิดเหนือราคาปิดของแท่งที่สามครับ
  • กราฟ Bearish Stick Sandwich : เป็นรูปแบบกราฟ ที่จะเกิดขึ้นในเทรนด์ขาลง(ใช้กับกราฟราคาหุ้น หรือค่าเงินก็ได้) ลักษณะของกราฟนั้นจะเป็นกราฟ สามแท่งประกบกัน กราฟแท่งแรกจะเป็นแท่งสีเขียว เพราะเป็นกราฟที่มีราคาปิดสูงตามเทรนด์ขาขึ้น ในขณะที่กราฟแท่งที่สอง เป็นกราฟสีแดงเพราะมีราคาปิดที่ต่ำกว่าแท่งแรก ให้สังเกตกราฟแท่งที่สองให้ดี ครับ เพราะเทรนด์ส่งสัญญาณกลับตัวแล้ว จากนั้นให้ยืนยันในกราฟแท่งที่ 3 ที่แม้จะเป็นกราฟสีเขียวแต่จะมีราคาเปิดที่สูงกว่าแท่งที่สอง และมีราคาปิดที่ใกล้เคียงกับแท่งแรก (มองดูกราฟจะคล้ายลักษณะแซนด์วิช) อย่างไรก็ตามถ้าไม่แน่ใจ ให้ลองยืนยันจากกราฟแท่งต่อไป ว่าจะเป็นสีแดง มีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งที่สามครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →