รูปแบบกราฟ Hammer และ Hanging Man

  • กราฟ Hammer : สำหรับกราฟ Hammer นั้นเป็นกราฟที่มีลักษณะพิเศษครับ คือ เมื่อเห็นจะสามารถรู้ได้เลยว่านี่คือกราฟ Hammer ทั้งนี้ก็เพราะว่ากราฟ Hammer นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับค้อน(ตัวแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวและสั้นมาก ส่วนไส้ด้านบนก็จะสั้นเช่นกันหรือบางทีอาจจะไม่มีไส้เลยก็ได้  ในขณะที่ไส้ด้านล่างจะยาวมาก ประมาณ 2 เท่าของตัวแท่งเทียนขึ้นไป) ที่วางตั้งขึ้นนั่นเอง โดยทั่วไปแล้ว กราฟ Hammer มักเกิดขึ้นในเทรนด์ขาลงเป็นหลักครับ โดยตัวกราฟ จะเกิดเมื่อมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคาของหุ้น หรือคู่เงินต่ำลง แต่ ก่อนตลาดปิด จะมีแรงซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากจนทำให้กราฟกลายเป็นบวกในช่วงท้าย ซึ่งอาจจะหมายถึงการส่งสัญญาณกลับตัวจาก Downtrend เป็น Uptrend ก็เป็นได้
  • กราฟ Hanging Man : สำหรับกราฟ Hanging Man นั้นก็เป็นกราฟที่มีลักษณะพิเศษเช่นกันครับ และมีความคล้ายคลึงกับกราฟ Hammer อย่างมาก ทั้งนี้ก็เพราะว่ากราฟ Haanging Man นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับค้อน(ตัวแท่งเทียนจะเป็นสีแดง และจะสั้นมาก ส่วนไส้ด้านบนก็จะสั้นเช่นกันหรือบางทีอาจจะไม่มีไส้เลยก็ได้  ในขณะที่ไส้ด้านล่างจะยาวมาก ประมาณ 2 เท่าของตัวแท่งเทียนขึ้นไป) ที่วางตั้งขึ้นนั่นเอง โดยทั่วไปแล้ว กราฟ Hanging Man มักเกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้นเป็นหลักครับ โดยตัวกราฟ จะเกิดเมื่อมีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ทำให้ราคาของหุ้น หรือคู่เงินสูงขึ้น แต่ ก่อนตลาดปิด จะมีแรงขายทิ้งเข้ามาเป็นจำนวนมากจนทำให้กราฟกลายเป็นลบในช่วงท้าย ซึ่งอาจจะหมายถึงการส่งสัญญาณกลับตัวจาก Uptrendเป็น Downtrend ก็เป็นได้

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →