รูปแบบกราฟ Long Lower Shadow และ Long Upper Shadow

  • กราฟ Long Lower Shadow  : ต้องบอกว่ารูปแบบกราฟประเภทนี้ ดูง่ายครับ เพราะลักษณะของกราฟดูเด่นอย่างมาก นั่นคือเป็นกราฟแท่งเทียนสั้นๆ สีเขียว ที่มีไส้ด้านล่างยาวมากๆ แต่ไส้ด้านบนจะสั้น จนแทบมองไม่เห็นกันเลยทีเดียว ลักษณะที่พิเศษของกราฟรูปแบบนี้ หมายถึงการที่ การที่หุ้น หรือค่าเงิน มีราคาที่สูงขึ้น จนทำให้ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นลักษณะที่เด่นชัดอีกอย่างคือ ราคาปิด สูงพอๆ กับราคาสูงสุด อันเนื่องมาจากการเกิดแรงซื้อจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็ว กราฟรูปแบบนี้หมายถึงเทรนด์ขาขึ้น จะยังอยู่ต่อไป แต่ก็ต้องดูเทรนด์หลักด้วย ว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือยัง ถ้าถึงแล้ว อาจทำให้เป็นจุดกลับตัวของกราฟราคาได้
  • กราฟ Long Upper Shadow  : ลักษณะของกราฟดูเด่น และดูง่ายอย่างมาก นั่นคือ Long Upper Shadow จะเป็นกราฟแท่งเทียนสั้นๆ สีแดง ที่มีไส้ด้านบนยาวมากๆ แต่กลับกันไส้ด้านล่างจะสั้น จนแทบสังเกตไม่เห็นกันเลยทีเดียว ลักษณะที่พิเศษของกราฟรูปแบบนี้ หมายถึงการที่ การที่หุ้น หรือค่าเงิน มีราคาที่ต่ำขึ้น จนทำให้ราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นลักษณะที่เด่นชัดอีกอย่างคือ ราคาเปิด ต่ำพอๆ กับราคาต่ำสุด อันเนื่องมาจากการเกิดแรงขายจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็ว กราฟรูปแบบนี้หมายถึงเทรนด์ขาลง จะยังอยู่ต่อไป แต่ก็ต้องดูเทรนด์หลักด้วย ว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือยัง ถ้าถึงแล้ว อาจทำให้เป็นจุดกลับตัวของกราฟราคาได้ ดังนั้นจะต้องสังเกต และดูให้ดี โดยการยืนยันจากกราฟแท่งต่อไปครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →