รูปแบบกราฟ Morning Doji Star และ Bearish Doji Star

  • กราฟ Morning Doji Star : เป็นกราฟรูปแบบ Doji หรือกราฟดาวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยเช่นกันในการเทรดหุ้น หรือ Forex โดยกราฟรูปแบบนี้ มักจะเกิดขึ้นในเทรนด์ขาลง ซึ่งกราฟจะส่งสัญญาณบอกว่า ราคาจะเปลี่ยนจากเทรนด์ขาลงเป็นขาขึ้น กราฟ Morning Doji Star นั้นจะประกอบไปด้วยกราฟ สามแท่ง คือ แท่งแรกสีแดง แท่งที่สองเป็นรูป Doji ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ด้านล่างกราฟแท่งแรกมากจนเกิด Gap ส่วนกราฟแท่งที่สามเป็นสีเขียว อยู่เหนือกราฟ Doji มากจนเกิดเป็น Gap ที่สังเกตได้ชัดเจน กราฟรูปแบบนี้ นั้นเป็นกราฟที่สามารถบ่งบอกได้ถึงสัญญาณกลับตัวของกราฟราคา ที่จะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้ดูด้วยว่ากราฟแท่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นเป็นสีเขียวหรือไม่ เพื่อยืนยันความแน่นอนของสัญญาณกลับตัว
  • กราฟ Bearish Doji Star : เป็นกราฟรูปแบบ Doji หรือกราฟดาวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยเช่นกันในการเทรดหุ้น หรือ Forex โดยกราฟรูปแบบนี้ มักจะเกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งกราฟจะส่งสัญญาณบอกว่า ราคาจะเปลี่ยนจากเทรนด์ขาขึ้นเป็นขาลง กราฟ Morning Doji Star นั้นจะประกอบไปด้วยกราฟ สามแท่ง คือ แท่งแรกสีเขียว แท่งที่สองเป็นรูป Doji ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ด้านเหนือของกราฟแท่งแรกมากจนเกิด Gap ส่วนกราฟแท่งที่สามเป็นสีแดง อยู่ต่ำกว่ากราฟ Doji มากจนเกิดเป็น Gap ที่สังเกตได้ชัดเจน กราฟรูปแบบนี้ นั้นเป็นกราฟที่สามารถบ่งบอกได้ถึงสัญญาณกลับตัวของกราฟราคา ที่จะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ให้ดูด้วยว่ากราฟแท่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นเป็นสีแดงหรือไม่ เพื่อยืนยันความแน่นอนของสัญญาณกลับตัว

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →