รูปแบบกราฟ Morning Star Pattern และ Bearish Evening Star

  • กราฟ Morning Star Pattern : เป็นกราฟที่มีความคล้ายคลึงกับกราฟ Morning Doji Star อย่างมาก เพราะต่างกันแค่กราฟดาวนิดหน่อยเท่านั้นเอง โดยกราฟรูปแบบนี้จะเป็นกราฟที่เกิดขึ้น ในช่วงเทรนด์ขาลง ประกอบด้วยกราฟ 3 แท่ง เรียงกัน นั่นคือกราฟแท่งแรกสีแดง กราฟแท่งที่สอง จะเป็นกราฟที่เป็นจุดสังเกต ว่ามีแท่งเทียนสั้นมาก(แต่ไม่สั้นจนถึงขั้นทำให้เกิดเป็นรูปดาว คือส่วนแท่งเทียนจะหนากว่ากราฟ Doji พอสมควร) อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากราฟแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด (ต่ำกว่ามาก จนเกิด Gap หรือช่องว่างขึ้น) ส่วนกราฟแท่งที่สามจะเป็นกราฟสีเขียว อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่ากราฟแท่งที่สอง จนเกิด Gap ความหมายของกราฟรูปแบบนี้ คือ เทรนด์ขาลงนั้น กำลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้น
  • กราฟ Bearish Evening Star : เป็นกราฟที่มีความคล้ายคลึงกับกราฟ Bearish Evening Star อย่างมาก เพราะต่างกันแค่กราฟดาวนิดหน่อยเท่านั้นเอง โดยกราฟรูปแบบนี้จะเป็นกราฟที่เกิดขึ้น ในช่วงเทรนด์ขาขึ้น ประกอบด้วยกราฟ 3 แท่ง เรียงกัน นั่นคือกราฟแท่งแรกสีเขียว กราฟแท่งที่สอง จะเป็นกราฟที่เป็นจุดสังเกต ว่ามีแท่งเทียนสั้นมาก(แต่ไม่สั้นจนถึงขั้นทำให้เกิดเป็นรูปดาว คือส่วนแท่งเทียนจะหนากว่ากราฟ Doji พอสมควร) อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่ากราฟแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด (สูงกว่ามาก จนเกิด Gap หรือช่องว่างขึ้น) ส่วนกราฟแท่งที่สามจะเป็นกราฟสีเขียว อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากราฟแท่งที่สอง จนเกิด Gap ความหมายของกราฟรูปแบบนี้ คือ เทรนด์ขาขึ้นนั้น กำลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →