รูปแบบกราฟ Piercing Pattern และ Dark Cloud Cover

  • กราฟ Piercing Pattern : จัดว่าเป็นกราฟที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ในการเทรด Forex หรือหุ้น เพราะเป็นรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นได้ง่าย ประกอบด้วยกราฟหลักๆ เพียงแค่สองแท่งเท่านั้น โดยกราฟ Piercing Pattern นั้นจะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นในเทรนด์ขาลง กราฟแท่งแรกเป็นกราฟสีแดงปกติ ส่วนกราฟแท่งที่สองนั้นจะเป็นกราฟที่มีสีเขียว ยาวพอๆ กับกราฟแท่งแรก มีราคาปิดอยู่ในตำแหน่งประมาณต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกราฟแท่งแรก เมื่อมองภาพรวมจะสังเกตเห็นว่ากราฟสองแท่ง อยู่ในตำแหน่งที่เหลื่อมล้ำกันไม่มาก สำหรับกราฟรูปแบบ Piercing นั้นหมายถึงการส่งสัญญาณของกราฟราคา ว่าจะกลับตัวจากเทรนด์ขาลงเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูภาพรวมของเทรนด์ด้วย เพราะอาจเป็นเพียงแค่การพักตัวชั่วคราวของแนวโน้มก็เป็นได้
  • กราฟ Dark Cloud Cover  : จัดว่าเป็นกราฟที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ในการเทรด Forex หรือหุ้น เพราะเป็นรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นได้ง่าย ประกอบด้วยกราฟหลักๆ เพียงแค่สองแท่งเท่านั้น โดยกราฟ Dark Cloud Cover นั้นจะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้น กราฟแท่งแรกเป็นกราฟสีเขียวปกติ ส่วนกราฟแท่งที่สองนั้นจะเป็นกราฟที่มีสีแดง ขนาดยาวพอๆ กับกราฟแท่งแรก มีราคาปิดอยู่ในตำแหน่งประมาณสูงกว่าครึ่งหนึ่งของกราฟแท่งแรก เมื่อมองภาพรวมจะสังเกตเห็นว่ากราฟสองแท่ง อยู่ในตำแหน่งที่เหลื่อมล้ำกันไม่มาก สำหรับกราฟรูปแบบ Dark Cloud Cover นั้นหมายถึงการส่งสัญญาณของกราฟราคา ว่าจะกลับตัวจากเทรนด์ขาขึ้นเป็นขาลง อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูภาพรวมของเทรนด์ด้วย เพราะอาจเป็นเพียงแค่การพักตัวชั่วคราวของแนวโน้มก็เป็นได้

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →