รูปแบบกราฟ Three Inside Tops และ Three Inside Downs

  • กราฟ Three Inside Tops : สำหรับกราฟประเภท Three Inside นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบกราฟ Harami เป็นอย่างมากครับ เพราะมันเป็นกราฟที่มีพื้นฐานมาจาก Harami แต่จะมีการใช้กราฟแท่งที่สาม เข้ามาช่วยในการยืนยันทิศทางของเทรนด์ สำหรับ Three Inside Tops นั้นจะประกอบไปด้วยกราฟสามแท่ง ในเทรนด์ขาลง โดยกราฟแท่งแรกเป็นสีแดง กราฟแท่งที่สองเป็นสีเขียว ขนาดสั้นประมาณครึ่งหนึ่งของกราฟแท่งแรก (อยู่ในต่ำแหน่งกึ่งกลางของกราฟแท่งแรก) กราฟแท่งที่สามจะเป็นกราฟสีเขียวเช่นกัน แต่จะยาวพอๆ กับกราฟแท่งแรก แต่จะมีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของกราฟแท่งแรก เป็นการยืนยันได้ถึงแรงซื้อที่เหนือกว่าแรงขาย ทำให้กราฟราคานั้นกลับตัวขึ้นสู่ Uptrend นั่นเองครับ
  • กราฟ Three Inside Bottoms : กราฟรูปแบบนี้นั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบกราฟ Harami เป็นอย่างมากเช่นกันครับ เพราะมันเป็นกราฟที่มีพื้นฐานมาจาก Harami เหมือนกับกราฟ Tops ซึ่งจะมีการใช้กราฟแท่งที่สาม เข้ามาช่วยในการยืนยันทิศทางของเทรนด์ สำหรับ Three Inside Bottoms นั้นจะประกอบไปด้วยกราฟสามแท่ง ในเทรนด์ขา-7ho โดยกราฟแท่งแรกเป็นสีเขียว กราฟแท่งที่สองเป็นสีแดง ขนาดสั้นประมาณครึ่งหนึ่งของกราฟแท่งแรก (อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกราฟแท่งแรก) กราฟแท่งที่สามจะเป็นกราฟสีแดงเช่นกัน แต่จะยาวพอๆ กับกราฟแท่งแรก แต่จะมีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของกราฟแท่งแรก เป็นการยืนยันได้ถึงแรงซื้อที่เหนือกว่าแรงขาย ทำให้กราฟราคานั้นกลับตัวขึ้นสู่ Uptrend นั่นเองครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →