รูปแบบกราฟ Tweezer Bottoms และ Tweezer Tops

  • กราฟ Tweezer Bottoms : จัดว่าเป็นกราฟที่มีลักษณะที่ไม่ตายตัวครับ คือจะเป็นกราฟที่มีจุดพิเศษ ที่ใช้ร่วมกันมากกว่าคือ เป็นกราฟที่เรียกกราฟแท่งเทียนสองแท่งติดกัน ซึ่งจะมีจุดต่ำสุดเท่ากัน (หมายถึงทั้งส่วนของแท่งเทียน หรือส่วนของไส้เทียนด้วย) คำว่าเท่ากันที่ว่านี้ นอกจากจะรวมกราฟลักษณะที่เป็นแท่ง มีไส้อย่างเห็นได้ชัดแล้ว ยังรวมถึงกราฟที่มีลักษณะเป็น Doji ด้วยเช่นกัน กราฟรูปแบบนี้ เป็นกราฟที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงจังหวะกลับตัวอย่างชัดเจน เพราะเหมือนเป็นจุดพักตัวของเทรนด์เสียมากกว่า (สังเกตได้ว่า เมื่อกราฟแท่งต่อไป เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสวิงไปทางไหนก็ตาม กราฟ Tweezer Bottoms นั้นจะกลายเป็นจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของสวิงนั้นๆ ทันที) กราฟประเภทนี้จึงมักถูกใช้เป็นจุดขีดเส้นแนวรับหรือแนวต้านนั่นเอง
  • กราฟ Tweezer Tops : ก็จะเหมือนกับกราฟแบบแรก ที่จะไม่เป็นกราฟรูปแบบตายตัว แต่จะเป็นกราฟที่มีจุดพิเศษ ที่ใช้ร่วมกันมากกว่าคือ เป็นกราฟที่เรียกกราฟแท่งเทียนสองแท่งติดกัน ซึ่งจะมีจุดสูงสุดเท่ากัน (หมายถึงทั้งส่วนของแท่งเทียน หรือส่วนของไส้เทียนด้วย) คำว่าเท่ากันที่ว่านี้ นอกจากจะรวมกราฟลักษณะที่เป็นแท่ง มีไส้อย่างเห็นได้ชัดแล้ว ยังรวมถึงกราฟที่มีลักษณะเป็น Doji ด้วยเช่นกัน กราฟรูปแบบนี้ เป็นกราฟที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงจังหวะกลับตัวอย่างชัดเจน เพราะเหมือนเป็นจุดพักตัวของเทรนด์เสียมากกว่า (สังเกตได้ว่า เมื่อกราฟแท่งต่อไป เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสวิงไปทางไหนก็ตาม กราฟ Tweezer Tops นั้นจะกลายเป็นจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของสวิงนั้นๆ ทันที) กราฟประเภทนี้จึงมักถูกใช้เป็นจุดขีดเส้นแนวรับหรือแนวต้านนั่นเอง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →