หลัก 3M ในการเล่นหุ้น

หุ้น นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแยกกันไม่ออก ดังนั้นหุ้นจะโตได้ก็จึงขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง ดังนั้นถ้าจะเล่นหุ้นอย่างมีกำไรยั่งยืน ควรรู้จักหลัก 3M (ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตของบริษัท และสามารถใช้นำมาเป็นหลัก เพื่อหาข้อมูลของหุ้นนั้นๆ ได้) ดังนี้ครับ

– Market : การที่บริษัท หรือหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะเติบโตได้ ก็จะขึ้นอยู่กับว่า สินค้าหรือบริการ ที่บริษัทนั้นๆ ขายอยู่ เป็นที่ยอมรับ หรือมีแนวโน้มที่ดีหรือไม่ หากสินค้าอยู่ในเทรนด์ บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้านั้นๆ ก็จะเติบโตได้ไม่ยาก ซึ่งจะส่งผลทำให้หุ้นของบริษัทนั้นๆ ดูมีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วยนั่นเอง

– Margin : ต่อมาเป็นเรื่องของกำไรครับ นั่นคือสินค้าที่บริษัทนั้นๆ ขายจะต้องมีการทำกำไรที่ดี และมีการแข่งขันกันไม่สูงนัก หรือ เป็นเจ้าครองตลาดอยู่ เพราะต่อให้สินค้าอยู่ในเทรนด์อย่างไร แต่ถ้าหากอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง แต่บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันต่ำ ก็ย่อมจะส่งผลทำให้เติบโตได้ยากนั่นเอง

– Management : ข้อนี้อธิบายยาก เอาเป็นว่าให้ดูเรื่องของการบริหารจัดการ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์หรือไม่ มีการขายหุ้นบ่อยแค่ไหน มีอัตราส่วนระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่ดี และมีประสิทธิภาพนั้น มักจะมีผู้บริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ค่อยมีการซื้อขายหุ้นกันมากนัก หรือไม่ค่อยโยกย้ายเงินทุนออกจากบริษัทนั่นเอง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →