หุ้นคืออะไร

หุ้น ถือว่าเป็นการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ทั้งจากผลกำไรของการซื้อขายหุ้น หรือ เงินตอบแทนจากการปันผลของหุ้นตัวนั้นๆ ด้วยความที่หุ้นสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้ จึงมีใครหลายๆ คนสนใจ ที่จะลงทุนกับหุ้นครับ

แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการลงทุนกับหุ้นนั้น เราลองมาทำความรู้จักกับหุ้น กันอย่างคร่าวๆ ดูก่อนว่า มันคืออะไรกันแน่?

หุ้น นั้นหมายถึง สิ่งที่แสดงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเมื่อเริ่มก่อตั้งกิจการโดยเฉพาะกิจการที่เป็นบริษัทจำกัดนั้น จำเป็นจะต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 คนขึ้นไป ซึ่งหุ้นตัวนี้สามารถที่จะซื้อขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ด้วย หุ้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ครับ

– หุ้นทุน/หุ้นสามัญ : เป็นหุ้นบริหาร ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมีสิทธิ์ออกเสียง และร่วมกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆ ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามัญแม้จะมีสิทธิ์ออกเสียง ในการบริหารกิจการก็ตาม แต่จะมีสิทธิ์ท้ายสุด ในการรับส่วนที่เหลือจากการลงทุน ในกรณีที่กิจการนั้นๆ ล้มละหลายหรือปิดตัวไป

– หุ้นบุริมสิทธิ์ : เป็นหุ้นที่คล้ายกับหุ้นสามัญ แต่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียง หรือกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีสิทธิ์ ในการรับส่วนที่เหลือจากการลงทุนก่อนหุ้นสามัญ กรณีที่บริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย

– หุ้นกู้ : เป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อระดมทุน ผู้ถือหุ้นจะมีสภาพเป็นเจ้าหนี้ของกิจการนั้นๆ อายุของหุ้นกู้จะอยู่ที่ประมาณ 2-20 ปีเป็นส่วนใหญ่ครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →