อัตราส่วน ที่สำคัญต่อการเล่นหุ้นออนไลน์


การเล่นหุ้นออนไลน์นั้น เบื้องต้นแล้วคุณจะต้องทำความเข้าใจกับอัตราส่วนสำคัญเหล่านี้ เพื่อที่จะได้หาหุ้นดีๆ สำหรับการลงทุนได้ครับ

– PE หรือ Price to Equity เป็นอัตราส่วนที่นิยมใช้เพื่อหาราคาของหุ้น ว่าถูกหรือแพง โดยการหาค่าดังกล่าวนี้ จะใช้ราคาหุ้น หารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งจะเห็นว่าหุ้นนั้นราคาถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับตัวอื่น อย่างไรก็ตามควรเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้น เพราะค่า P/E จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละอุตสาหกรรมนั่นเอง

– P/BV หรือ Price to Book Value เป็นอัตราส่วนที่นักลงทุนสามารถใช้หาราคาหุ้น เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี โดยจะใช้ราคาหุ้น หารด้วยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ซึ่งค่า P/BV ยิ่งต่ำหมายถึง หุ้นยิ่งถูก

– ROE หรือ Return of Equity เป็นอัตราส่วนที่สามารถวัดความแข็งแกร่งของกิจการได้ โดยการเอากำไรหรือขาดทุนสุทธิ หารด้วยส่วนของเจ้าของ เมื่อได้ค่าออกมานั้น จะสามารถวัดความแข็งแกร่งของบริษัทได้ มักดูค่า ROE กันย้อนหลังหลายๆ ปีครับ

– DE หรือ Debt to Equity เป็นอัตราส่วนที่ใช้ดูว่ากิจการมีการกู้ยืมเงิน หรือมีหนี้สินมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากกิจการมีการกู้ยืมเงินมามาก ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระยะยาวนั่นเอง อัตราส่วน DE สามารถหาได้จากการเอาหนี้สินทั้งหมดของกิจการ หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นครับ

– Dividend Yield เป็นเงินปันผลนั่นเอง ซึ่งหากใครที่มองหาหุ้นดีๆ สักตัวให้ดูที่เงินปันผลด้วยนะครับ ว่ามีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอหรือไม่ ปกติกิจการที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มักเป็นกิจการที่มีหุ้นดีในระดับหนึ่ง (ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กิจการมีกำไรจริง ไม่ใช่การกู้เงินมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น)


About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →