แนวทางการวิเคราะห์หุ้นง่ายๆ

การวิเคราะห์หุ้น เพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง นั้นเป็นพื้นฐานของการลงทุนในหุ้นอย่างยั่งยืน เพราะหากคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้ ก็จะสามารถคาดการณ์ถึงความสามารถในการเติบโตของหุ้น ความสามารถในการทำกำไร และสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ ได้ โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ครับ (วิธีการเบื้องต้น)

– ดูจากข้อมูลหุ้นในอดีต : โดยการเน้นไปที่อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PE , ROE , ROA , D/E เป็นต้น (อัตราส่วนแต่ละตัวนั้น จะมีการกล่าวถึงในบทความต่อๆ ไปครับ) ซึ่งอัตราส่วนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยบอกถึงความสามารถที่ผ่านมาของธุรกิจ ว่ามีการดำเนินการมาอย่างไร เติบโตดีหรือไม่ หรือมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน เป็นการเสริมความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีครับ

– ดูจากข้อมูลหุ้นในปัจจุบัน : หรือพูดง่ายๆ ก็คือดูงบการเงินนั่นเอง ว่าธุรกิจมีเงินสดเท่าไหร่ มีหนี้สินเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการบอกถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ว่าจะสามารถทำกำไรได้ดีมากน้อยแค่ไหน หรือจะสามารถขยายกิจการเพิ่มเติมได้หรือไม่ หากฐานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคง ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้มากนั่นเอง

– ดูข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต : หรือการดูพฤติกรรมของผู้บริโภค และแนวโน้มของตลาด ว่าเป็นไปในทิศทางไหน ธุรกิจที่คุณถือหุ้นอยู่นั้นสอดคล้อง หรือเติบโตไปในทิศทางเดียวกับตลาดหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการบอกถึงทิศทางของบริษัทและหุ้นตัวนั้นๆ ว่าน่าสนใจที่จะลงทุนต่อหรือไม่นั่นเอง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →