3 ลักษณะกราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียน สามารถเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

  • Bullish Candlestick Pattern : หรือกราฟแท่งเทียนที่อยู่ในลักษณะขาขึ้น เป็นกราฟที่จะเกิดขึ้นเมื่อหุ้น Forex หรือสินทรัพย์ทุกประเภทที่ซื้อขายกันผ่านกระดานซื้อขาย (เช่น น้ำมัน , ทองคำ , สินแร่ธรรมชาติ ฯลฯ) นั้นมีการปรับตัวเป็นไปในทิศทางบวก หรือมีราคาสูงขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด กราฟจะเป็นแท่งสีเขียวหรือขาว โดยจะมีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดเสมอ และมีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดเสมอ
  • Bearish Candlestick Pattern : หรือกราฟแท่งเทียนที่อยู่ในลักษณะขาลง เป็นกราฟที่จะเกิดขึ้นเมื่อหุ้น Forex หรือสินทรัพย์ทุกประเภทที่ซื้อขายกันผ่านกระดานซื้อขาย (เช่น น้ำมัน , ทองคำ , สินแร่ธรรมชาติ ฯลฯ) นั้นมีการปรับตัวเป็นไปในทิศทางลบ หรือมีราคาต่ำลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด กราฟจะเป็นแท่งสีแดงหรือดำ โดยจะมีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดเสมอ และมีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดเสมอ
  • Continuous Candlestick Pattern : เป็นรูปแบบกราฟที่ต้องบอกว่า ไม่ได้เป็นไปในทิศทางขาขึ้นหรือลง แต่จะเป็นลักษณะของตลาด Sideway คือราคาของสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม หรือเปลี่ยนก็เล็กน้อยมากๆ มักมีราคารเปิดและปิดเท่าๆ กัน หรือ ไม่ต่างกันมาก ถ้าไม่สังเกตจะไม่สามารถเห็นความแตกต่างได้เลย กราฟแท่งเทียนรูปแบบนี้จะเป็นกราฟที่มีส่วน Body สั้นมาก เมื่อมองรวมๆ กับไส้เทียน จะเห็นเป็นเครื่องหมาย + กราฟแบบนี้ ทางญี่ปุ่นเรียกว่ากราฟ Doji ซึ่งมีรูปแบบกราฟ Doji ให้เลือกใช้อยู่มากมายครับ เช่น Morning Doji Star เป็นต้น

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →