4 อย่างที่ต้องคำนึงถึง เมื่อเทรดไบนารี่ ออฟชั่น (ส่วนหุ้น)


  • ความเชื่อมั่นของตลาด : ในตลาดหุ้นนั้น ควมเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาด จะถูกสะท้อนออกมาในกราฟราคาครับ โดยหากนักลงทุนเชื่อมั่นต่อสภาวะของตลาด ณ ขณะนั้น พวกเขาจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น ส่งผลทำให้กราฟราคามีการขยับพุ่งสูงขึ้น แต่หากเป็นตรงกันข้าม (นักลงทุนไม่เชื่อมั่น) กราฟจะต่ำลง นี่เป็นวิธีการเลือกดูอย่างง่ายๆ ว่าคุณควรสนใจหุ้นตัวไหนเป็นหลัก แนะนำว่าควรเลือกหุ้นที่กำลังขึ้น แม้คุณจะเทรดทำกำไรได้สองทางก็ตาม
  • ข้อมูลพื้นฐานของหุ้น : จำเป็นอย่างมากในการพิจาณาเลือกหุ้นที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลพื้นฐานควรเป็นข้อมูลประเภทผลประกอบการเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้กราฟราคาขยับขึ้นหรือลงได้โดยตรง นอกจากนั้นคุณยังสามารถประยุกต์เรื่องของการหาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสินทรัพย์อื่นๆ ในตลาดไบนารี่ ออฟชั่นได้อีกด้วย
  • ข่าวสารที่จำเป็นต่างๆ : ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทนั้นๆ ข้อมูลผลประกอบการ , ทิศทางและนโยบายหลักๆ ของบริษัท , ข่าวการขยายกิจการหรือการควบรวม ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบกับกราฟราคาด้วยกันทั้งนั้น นักลงทุนหุ้นทุกประเภท จึงจำเป็นต้องมีการติดตามข่าวสารเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการคาดเดาทิศทางของกราฟราคาให้แม่นยำมากขึ้นนั่นเอง
  • ข้อมูลนโยบายของรัฐบาล : เช่น การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ประเภทต่าง หรือนโยบายที่ออกมาช่วยเหลือภาคธุรกิจ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ย่อมส่งกระทบกับกราฟราคาเช่นเดียวกัน ส่วนจะทำให้กราฟขยับไปทางไหน ขึ้นกับข่าวนั้นๆ เป็นข่าวดีหรือไม่ครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →