4 อย่างที่เหรียญ Decentralized และ Centralized แตกต่างกัน

  • ระบบ : ระบบนั้นเป็นส่วนแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดของเหรียญ Decentralized และ Centralized โดยเหรียญ Decentralized นั้นจะได้รับการออกแบบมาเพื่อไม่มีศูนย์กลางของระบบ คือจะให้ระบบทั้งระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแบบกระจายกันไป ทำให้ง่ายต่อการป้องกันการถูกควบคุม ในขณะที่ Centralized นั้นจะเน้นไปที่การมีศูนย์กลางระบบ ข้อดีคือสามารถดูแลได้ง่าย แต่ข้อเสียคืออาจถูกควบคุมได้ง่ายนั่นเอง
  • ราคาของเหรียญ : เหรียญประเภทที่เป็น Decentralized นั้นเป็นเหรียญที่มักจะมีราคาที่สูงกว่าเหรียญ Centralized ครับ เพราะคุณสมบัติของเหรียญนั้นคือการออกแบบมาเพื่อให้เป็นอิสระจากหน่วยงาน หรือองค์การใดๆ ทำให้ราคาขึ้นกับอุปสงค์อุปทานของตลาดเป็นหลัก ราคาจึงมักสูงสำหรับเหรียญที่ได้รับความนิยม ในขณะที่หากเป็นเหรียญ Centralized ราคาของเหรียญมักจะถูกควบคุมไม่ให้แพงเกินความเป็นจริง
  • ลักษณะการใช้งาน : เหรียญที่เป็น Decentralized จะมีการใช้งานที่เป็นอิสระ และรวดเร็วมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการทำธุรกรรมต่างๆ เพราะการตัดสินใจไม่ต้องรอใคร ทุกคนในระบบคือศูนย์กลางของระบบ ในขณะที่ Centralized นั้นอาจจะมีความเป็นอิสระน้อยกว่า ใช้เวลาในการทำธุรกรรมที่ช้ากว่า เพราะจำเป็นจะต้องรอให้ศูนย์กลางระบบนั้นทำการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะล่าช้าไปได้
  • จำนวนเหรียญในตลาด : Decentralized Coin นั้นจะมีจำนวนมากกว่าเหรียญ Centralized โดยในปัจจุบันนั้น ยังถือว่า Centralized Coin นั้นมีจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจจะมีเหรียญประเภท Centralized ให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพราะมีธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ ที่เริ่มตื่นตัวเรื่องของเงินดิจิตอลกันมากขึ้น

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →