5 ประเภทของ Digital Token

  • Currency Token : เป็นโทเค่นที่มีลักษณะเป็นเงินดิจิตอลในตัวครับ คือสามารถใช้เป็นเงิน เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆได้เลยโดยตรง นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นตัวกลางระหว่างสกุลเงินได้อีกด้วย ตัวอย่างโทเค่นประเภทนี้ก็เช่น Bitcoin , ETH เป็นต้น กลุ่มโทเค่นกลุ่มนี้มักจะเน้นไปที่การใช้งานและการหากำไรจากการซื้อขายเป็นหลัก
  • Utility Token : เป็นโทเค่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะระหว่างบริษัทกับบริษัทเท่านั้น กล่าวคือไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทั่วไป เช่น บริษัท A กับบริษัท B  ตกลงร่วมงานกัน ระหว่างสองบริษัทนี้ก็อาจจะมีการสร้าง Token เฉพาะขึ้นมาใช้งาน แบบนี้เป็นต้น ตัวอย่างโทเค่นประเภทนี้ได้แก่ Cardano , Holo เป็นต้น
  • Asset Token : เป็นโทเค่นประเภทสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อร่วมลงทุนกับทางกิจการหรือบริษัท พูดง่ายๆ มันก็คือหุ้นรูปแบบหนึ่งครับ ที่เมื่อซื้อโทเค่นแล้วจะเท่ากับว่าคุณร่วมลงทุนกับทางบริษัทผู้ออกเหรียญ หรืออาจจะเป็น Token ที่อ้างอิงค่าจากทรัพย์สินนอกโลกดิจิตอล ที่มีอยู่จริงก็ได้เช่นกัน
  • Reward Token : เป็นโทเค่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับผู้ใช้งานในเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มนั้นๆ โดยเฉพาะครับ ปกติไม่ค่อยเห็นกันมากเท่าไหร่ เพราะโทเค่นส่วนใหญ่จะสามารถโอนย้ายให้กันได้อยู่แล้ว ก็จะใช้โทเค่นนั้นแหละ ในการโอนให้กันแทนรางวัล
  • Security Token : ก็จะคล้ายกับแบบที่ 3 ครับ คือเหมือนเป็นใบหุ้น หรือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ แต่จะเน้นใช้งานด้านการเงินและการลงทุนเป็นหลักครับ

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →