5 รูปแบบกราฟแท่งเทียน ที่ทรงพลังมากที่สุด

  • Three Line Strike : เป็นกราฟที่ประกอบด้วยกราฟแท่งเทียนสีดำ (หรือแดง) สามแท่ง มีราคาปิดต่ำลงเรื่อยๆ (นับจากแท่งแรก) ส่วนแท่งที่สี่จะเป็นสีขาว/เขียว ราคาปิดต่ำกว่าสามแท่งแรก แต่มีราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิดของทั้งสามแท่ง หมายถึง สัญญาณการพลิกกลับของกราฟราคา โดยมีความแม่นยำสูงถึง 84% เลยทีเดียว
  • Two Gapping Black : เป็นกราฟที่เกิดในเทรนด์ขาขึ้น ประกอบด้วยกราฟ 4 แท่ง จุดสังเกตคือกราฟแท่งที่ 2 และ 3 จะมีช่องว่างระหว่างกันอยู่ ทำให้เกิดเป็น Gap ที่ทำให้กราฟแท่งที่ 2 และ 3 ห่างออกจากกันจนเห็นได้ชัด หมายความว่า กราฟดังกล่าวจะส่งสัญญาณปรับตัวเป็นขาลง มีความแม่นยำสูงถึง 68% ครับ
  • Three Black Crows : เป็นกราฟที่มักเกิดในเทรนด์ขาขึ้น ประกอบด้วยกราฟหลักๆ สามแท่ง เป็นกราฟสีดำ / แดง ที่มีราคาเปิดปิดต่ำลงมาเรื่อยๆ เมื่อดูเผินๆ แล้วจะเหมือนกับอีกาสามตัว ที่เรียงตัวลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆ หมายถึงสัญญาณการกลับตัวระยะสั้นๆ และมีความแม่นยำมากถึง 78%
  • Evening Star : เป็นรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้น และสามารถส่งสัญญาณกลับตัวเป็นเทรนด์ขาลงได้ ประกอบด้วยกราฟสามแท่ง แต่จุดสังเกตคือกราฟแท่งที่สอง ซึ่งอยู่ตรงกลาง(สีดำ/แดง) จะมีราคาเปิดและราคาปิดสูงกว่ากราฟสองแท่งที่เหลือมาก จนสังเกตเห็นช่องว่างได้อย่างชัดเจน ความแม่นยำอยู่ที่ 72%
  • Abandoned Baby : เป็นกราฟที่เกิดในเทรนด์ชาลง บ่งบอกได้ถึงการกลับตัวของกราฟราคา ลักษณะเด่นคือ เป็นกราฟที่มีสามแท่ง จุดสังเกตคือกราฟแท่งที่สอง จะมีรูปร่างแบบ Doji (ราคาเปิดปิดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก) อยู่ห่างจากกราฟทั้งสองแท่งที่เหลือจนเกิดเป็นช่องว่าง ความแม่นยำคือ 70%

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →