รูปแบบกราฟ Bullish Separating Line และ Bearish Separating Line

กราฟ Bullish Separating Line : เป็นกราฟรูปแบบที่คล้ายกับ Pattern ของ Meeting Line อย่างมาก แต่จะมีจุดสังเกตตรงที่ว่ากราฟแท่งสีเขียวจะไม่มีไส้ด้านบน กราฟ Bullish Separating Lineนั้นจะเกิดขึ้นในเทรนด์ขาขึ้น มีกราฟสองแท่ง คือแท่งแรกสีแดง แท่งที่สองเป็นสีเขียว โดยกราฟแท่งที่สอง นอกจากส่วนของไส้ด้านบนที่ไม่มีแล้ว ราคาเปิดของกราฟแท่งที่สอง มักจะเท่ากับราคาปิด (หรือใกล้เคียงกัน) ของกราฟแท่งแรก รูปแบบของกราฟบ่งบอกได้ถึงสภาวะของตลาด ที่ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความแม่นยำ คุณควรสังเกตกราฟแท่งต่อไปด้วย ถ้าเทรนด์ยังอยู่ในขาขึ้นและไม่ส่งสัญญาณกลับตัวง่ายๆ …

Read More

3 กรอบราคา และวิธีการเข้าทำกำไรในแต่ละกรอบราคา

กรอบราคาแนวโน้มขาขึ้น เป็นกรอบราคาที่กำลังอยู่ใน Uptrend (ของคู่เงิน หรือหุ้น อะไรก็แล้วแต่) ส่วนใหญ่กราฟลักษณะนี้ จะไม่ค่อยเปิด Sell เท่าไหร่นัก เพราะนี่คือการสวนเทรนด์ หากไม่แน่จริง มีสิทธิ์พลาดขาดทุนย่อยยับได้ ดังนั้นทางที่ดี ให้นักลงทุน เกาะเทรนด์เอาไว้แล้วเปิด Buy ตามเทรนด์ไปเรื่อยๆ จะดีกว่า สำหรับวิธีการเข้าทำกำไรในกรอบราคา แนวโน้มขาขึ้น ให้ทำการขีดเส้นแนวรับเอาไว้ แล้วเปิด Buy เมื่อกราฟราคาตกลงมาถึงเส้นแนวรับก็ให้เปิด Buy ทันที จากนั้นเมื่อราคาเคลื่อนไปแตะเส้นแนวต้าน ก็รีบปิดออเดอร์ทันทีครับ กรอบราคาแนวโน้มขาลง …

Read More

รูปแบบกราฟ Bullish on Neck Line และ Bearish on Neck Line

กราฟ Bullish on Neck Line : เป็นรูปแบบกราฟที่สังเกตได้ง่ายรูปแบบหนึ่งครับ (แม้จะเป็นกราฟที่เกิดไม่บ่อยนักก็ตาม) โดยกราฟประเภทนี้จะประกอบไปด้วยกราฟสองแท่ง ทีเกิดขึ้นในจังหวะเทรนด์ขาขึ้น กราฟแท่งแรกเป็นสีเขียว (สังเกตว่าไส้เทียนทั้งสองด้านจะสั้นมาก) ส่วนกราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีแดง ที่มีขนาดสั้นประมาณ 1 ใน 3 ของกราฟแท่งแรก จุดที่น่าสังเกตคือราคาปิดของกราฟแท่งที่สอง จะอยู่สูงกว่าราคา High ของกราฟแท่งแรก (สูงกว่าไส้เทียน) กราฟประเภทนี้จะเป็นกราฟที่สามารถยืนยันได้ถึงแนวโน้ม Uptrend ที่กำลังขึ้นต่อไป หากต้องการยืนยันให้ดูที่กราฟแท่งต่อไปที่จะเกิด (สีแดงหรือเขียวก็ได้) ว่ามีราคาเปิดและปิด ต่ำกว่าราคา …

Read More

รูปแบบกราฟ Bullish Soldier และ Bearish Soldier

กราฟ Bullish Soldier : เป็นรูปแบบกราฟ ที่ถือว่ามองได้ง่ายมากๆ เพราะลักษณะกราฟจะเป็นกราฟแท่งเทียน ขนาดเดียวกัน(หรือใกล้เคียงกัน) สีเดียวกัน เรียงกันเป็นแถวลดหลั่นต่ำแหน่งกันไป 3 แท่ง ครับ มักจะเกิดขึ้นในกรณี ที่กราฟราคาอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นเท่านั้น จุดสังเกตของกราฟรูปแบบนี้ คือราคาปิดของกราฟแท่งหลัง จะสูงกว่าแท่งหน้าเสมอ กราฟลักษณะ Bullish Soldier นั้นเป็นกราฟที่สามารถยืนยันได้ถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตให้ดีนะครับ ถ้าหากกราฟแท่งหลังๆ มีลักษณะสั้นลงเรื่อยๆ อย่าผลีผลามเข้าเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคาก็ได้ ทางที่ดีให้ดูภาพรวมของเทรนด์ด้วย และคำนวณดูว่ามันใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวของเทรนด์ขาขึ้นแล้วหรือยัง …

Read More

รูปแบบกราฟ Bullish Long Legged Doji และ Bearish Long legged Doji

กราฟ Bullish Long Legged Doji : เป็นรูปแบบของกราฟ Doji หรือกราฟรูปดาวประเภทหนึ่งครับ ที่ถือว่าเกิดได้ยากเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดแล้วจะสังเกตได้ง่ายมากๆ กราฟ Bullish Long Legged Doji นั้นจะเป็นกราฟที่เกิดในเทรนด์ขาลง ลักษณะกราฟจะเป็นกราฟแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว ที่มีตัวเทียนสั้นมากๆ แต่มีไส้เทียนยาวมาก (อาจสั้นยาวต่างกันแต่ไส้เทียนทั้งสองด้านจะยาวจนสังเกตได้ง่าย) กราฟประเภทนี้บอกได้ถึงสภาพตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก เพราะมีแรงซื้อแรงขายเข้ามามากๆ พร้อมกัน ส่วนใหญ่แล้วสถานะของกราฟราคาแบบนี้ไม่ควรผลีผลามเข้าลงทุน เพราะไม่สามารถอ่านทิศทางของตลาดได้ดีนัก อย่างไรก็ตาม หากกราฟแท่งต่อไปเป็นสีเขียว ที่ราคาเปิดกระโดดจากกราฟแท่งก่อนหน้า จนเห็น …

Read More

รูปแบบกราฟ Bullish Kicking Pattern และ Bearish Kicking Pattern

กราฟ Bullish Kicking Pattern : เป็นรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้น ในช่วงเทรนด์ขาลง เรียกว่าเป็นจุดที่ส่งสัญญาณว่ากราฟจะกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยกราฟ Bullish Kicking Pattern นั้นจะเป็นกราฟที่มีลักษณะคล้ายกราฟรูปแบบ Neck Line คือจะประกอบด้วยกราฟสองแท่ง ในช่วงเทรนด์ขาลง กราฟแท่งแรกนั้นจะปรากฏขึ้นเป็นสีแดงไม่มีไส้(หรือมีแต่สั้นมากๆ) กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟสีเขียว ที่มีขนาดยาวกว่ากราฟแท่งแรกประมาณ 1 เท่า ไม่มีไส้เช่นกัน(หรือมีแต่สั้นมาก) จุดสังเกตคือราคาปิดของกราฟแท่งที่สอง จะกระโดดขึ้นมาจากกราฟแท่งแรก จนเกิดเป็น Gap หรือช่องว่างที่สังเกตได้ กราฟรูปแบบนี้บ่งบอกได้ถึงสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคา ให้นักลงทุนเตรียมตัวเข้าเทรดในจังหวะนี้ได้เลย …

Read More

รูปแบบกราฟ Bullish Marubozu และ Bearish Marubozu

กราฟ Bullish Marubozu : เป็นรูปแบบกราฟ ที่มีเอกลักษณะเฉพาะ ซึ่งสังเกตได้ง่ายดายครับ เพราะตัวกราฟนั้นจะมีเพียงแท่งเดียวโดดๆ โดยกราฟ Bullish Marubozu นั้นจะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นในช่วง Uptrend หรือเทรนด์ขาขึ้นเท่านั้น ตัวกราฟจะเป็นกราฟแท่งเทียนสีเขียว แท่งเดียว สังเกตได้ว่าจะเป็นกราฟที่ไม่มีไส้เทียนทั้งสองด้าน หรือมีแต่สั้นมากๆ จนยากที่จะสังเกตได้ กราฟรูปแบบนี้หมายถึง ราคาของหุ้นหรือค่าเงินนั้นเปิดเท่ากับราคาต่ำสุด และปิดเท่าราคาสูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นการบ่งบอกได้ถึงเทรนด์ขาขึ้น ที่ยังคงแข็งแกร่ง คือกราฟราคาจะยังคงอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นต่อไป แม้จะมีแกว่งตัวบ้าง แต่โดยรวมแล้วเทรนด์จะไม่เปลี่ยนเป็นขาลงง่ายๆ ครับ กราฟ Bearish …

Read More

3 แผนเทรดยอดนิยมสำหรับมือใหม่ Forex

Trend Trading : หรือการเทรดตามเทรนด์ อันนี้ก็เป็นแผนยอดนิยมสำหรับมือใหม่ Forex ครับ เพราะการเทรดตามเทรนด์นั้นไม่ต้องวางแผน หรือใช้เครื่องมืออะไรช่วยมากเลย แค่มองเทรนด์ออก แล้วเกาะเทรนด์ไป (ทั้งเทรนด์แบบขาขึ้น –ลง) จากนั้นให้รอจังหวะดีๆ ในการเข้าเทรด จากจังหวะพักตัวช่วงสั้นๆ หรือ ถ้าหากว่าคุณเจ๋งพอ สามารถมองถึงจุดกลับตัวของเทรนด์ได้ ก็สามารถที่จะเทรดสวนเทรนด์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามแผนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มองเทรนด์ออกเท่านั้น เพราะหากมองไม่ออก เจอสัญญาณหลอก แต่เกาะเทรนด์ไปก็เท่ากับว่าโอกาสขาดทุนมีสูงมาก เทรดโดยอาศัยรูปแบบกราฟเป็นหลัก : นักเทรดฟอเร็กซ์ นั้นมีความเชื่อว่า กราฟราคานั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบซ้ำๆ กันอยู่เสมอครับ …

Read More

รูปแบบกราฟ Bullish Abandoned Baby และ Bearish Abandoned Baby

กราฟ Bullish Abandoned Baby : กราฟรูปแบบเฉพาะนี้เป็นกราฟที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนักครับ เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกัน โดยกราฟประเภท Bullish Abandoned Baby นั้นจะเป็นกราฟทีเกิดในเทรนด์ขาลง ลักษณะกราฟจะเป็นกราฟ 3 แท่ง คือ แท่งแรกเป็นกราฟสีแดง กราฟแท่งที่สองเป็นกราฟรูปดาว หรือ Doji และกราฟแท่งที่สามเป็นกราฟสีเขียว ให้สังเกตกราฟ Doji ให้ดีครับ เพราะมันจะอยู่ต่ำกว่ากราฟแท่งแรก และแท่งที่ 3 โดยจะมี Gap หรือช่องว่าระหว่างกันพอสมควร …

Read More

3 ขั้นตอนการลดความเสี่ยง ในการเทรด Forex

หลีกเลี่ยงการเทรดแบบ Overtrade : การ Overtrade นั้นหมายถึงการเทรดด้วยการเปิด Lot จำนวนสูงๆ เพื่อหวังกำไรที่มากกว่าการเทรดตามปกติ แน่นอนครับว่าการเทรดแบบนี้ หากสามารถวิเคราะห์ และหาจังหวะเข้าได้ถูกจุด การสร้างกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำนั้นย่อมสามารถทำได้ง่าย อย่างไรก็ตาม มันหมายถึงความเสี่ยง ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะถ้าพลาดมาคุณก็ขาดทุนก้อนใหญ่ อาจถึงขั้นล้างพอร์ตกันเลยทีเดียว ดังนั้นหากคุณต้องการลดความเสี่ยง ในการเทรด Forex ควรหลีกเลี่ยงการเทรดแบบ Overtrade ครับ ใช้แผนการบริหารจัดการเงินทุนเข้าช่วย : หากต้องการเทรดโดยที่มีความเสี่ยงน้อยลง ควรรักษาเงินทุนของคุณเอาไว้ให้ได้ แล้วใช้ส่วนกำไรต่อยอดเอา ซึ่งการรักษาเงินทุนก็คือการบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ …

Read More