Dapp คืออะไร

Dapp เป็นแอพพิเคชั่นประเภทหนึ่งครับ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบ Decentralized กล่าวคือหากเป็นแอพพลิเคชั่นแบบเดิมที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วไปนั้น จะเป็นการรันบนเครือข่ายแบบที่มีศูนย์กลางของระบบ คือทุกอย่างจะต้องถูกส่งไปที่ศูนย์กลางของระบบ เพื่อประมวลผล

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ซื้อสินค้าผ่านแอพ A คำสั่งซื้อก็จะถูกส่งไปยังศูนย์กลางของระบบ แอพ A เพื่อประมวลผล จากนั้นศูนย์กลางก็จะส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายสินค้าอีกทีหนึ่ง แล้วผู้ขายสินค้าจึงจะส่งสินค้าไปยัง นาย ก อีกทีเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

แต่สำหรับ Dapp นั้นจะต่างออกไป กล่าวคือ จะไม่มีศูนย์กลางของระบบ นาย ก สามารถติดต่อกับร้านค้าโดยตรงเพื่อซื้อสินค้า โดยจะมีการยืนยันการสั่งซื้อจากคนอื่นๆ ในระบบนั่นเอง

ซึ่งข้อดีของ Dapp นั้นจะอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ เพราะทุกคนเก็บข้อมูลของระบบเอาไว้คนละชุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากศูนย์กลาง

แล้วทำไมเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่อง Dapp?

นั่นก็เป็นเพราะว่ามีสกุลเงินหลายๆ สกุล ที่กำลังพัฒนาเรื่อง Dapp อยู่และเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีการนำเอามาใช้งานจริงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Ethereum , EOS เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนในเหรียญสักเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง เพราะในตอนนี้ความนิยมในตัวเงินดิจิตอลเพิ่มสูงขึ้น ยังถือว่าอยู่ในยุคที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับ และ Dapp จะเข้ามาทำให้เงินดิจิตอลและเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น มีความสมบูรณ์มากขึ้นในอนาคต

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →