Double Top และ Double Bottom คืออะไร ใช้ยังไง

อย่างที่รู้กันว่า สัญญาณบอกถึงการกลับตัวของกราฟราคานั้น มีหลายรูปแบบ ซึ่งก็รวมถึง “Double Top & Double Bottom” ที่กำลังจะพูดถึงนี้ด้วยครับ โดย Double Top และ Double Bottom นั้นเป็นรูปแบบของกราฟ ที่มีการส่งสัญญาณว่าจะกลับตัวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับ เทรนด์ มีวิธีการใช้งานดังนี้

                – Double Top : เป็นกราฟที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ลักษณะของกราฟจะเป็นลูกคลื่น ที่มีขาดใกล้เคียงกัน 2 ลูก ซึ่งเมื่อคุณเห็นลักษณะของกราฟราคานั้นเป็นในรูปแบบของ Double Top ให้จัดการลากเส้นแนวรับพาดจุดต่ำสุดของกราฟ คือร่องระหว่างลูกคลื่นทั้งสองลูก จากนั้นเฝ้าสังเกต หากกราฟราคาพุ่งทะลุจากเส้นดังกล่าวลงมาแล้ว ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการกลับตัว อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการขายในกรณีที่กราฟราคาไม่หลุดเส้นแนวรับลงมา เพราะมีโอกาสที่กราฟจะพุ่งตัวกลับขึ้นไปอีกได้ ควรรอให้กราฟทะลุแนวรับลงมาก่อน ค่อยขาย

                – Double Bottom : เป็นกราฟที่มีลักษณะคล้ายกับแบบแรก แต่จะเป็นลักษณะกลับหัวครับ เป็นกราฟที่อยู่ในเทรนด์ขาลง แต่กำลังส่งสัญญาณถึงการกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น จุดสังเกตของกราฟ จะมีลูกคลื่นกลับหัว ที่ขนาดใกล้เคียงกันอย่างน้อย 2 ลูกขึ้นไป วิธีการใช้งานให้ลากเส้นแนวต้าน พาดจุดสูงสุด ซึ่งเป็นส่วนยอดตรงกลางระหว่างลูกคลื่น แล้วรอให้กราฟราคาหลุดเส้นแนวต้านขึ้นไป ค่อยเข้าซื้อ เพราะเป็นสัญญาณที่เด่นชัดมากพอ ที่กราฟราคาจะกลับตัวสู่อัพเทรนด์

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →