Revenue Growth ตัวช่วยวัดการเติบโตของรายได้

การจะดูทิศทางในอนาคตของบริษัท ที่เราต้องการลงทุนด้วย อีกหนึ่งตัวช่วยดีๆ ในการพิจารณาก็คงหนีไม่พ้น Revenue Growth นี่แหละครับ เพราะมันเป็นตัวช่วยในการวัดการเติบของรายได้ของบริษัท หรือกิจการนั้นๆ ซึ่งหากบริษัทหรือกิจการ มีการเติบโตที่ดี คือมี Revenue Growth ที่ 8-10% ต่อปี ก็ย่อมถือว่าเป็นกิจการที่น่าลงทุน เพราะมีการเติบโตของรายได้ที่ดี

หลักในการพิจารณา Revenue Growth ได้แก่

– ยอดขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น : แน่นอนว่าการขายสินค้า หรือบริการของกิจการนั้นเป็นรายได้หลักของกิจการนั้นๆ ครับ ดังนั้นเมื่อรายได้ส่วนนี้เติบโตขึ้น มันย่อมบ่งบอกได้ว่า สินค้า หรือบริการของกิจการเป็นที่นิยม ซึ่งจะส่งผลทำให้หุ้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย

– การเติบโตของรายได้ต่อเนื่อง : เป็นการดูว่ากิจการมีรายได้เทียบกับปีก่อนๆ ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน แล้วก็อย่าลืมหาอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยด้วยนะครับ เพื่อดูว่า ในแต่ละปี รายได้ของกิจการนั้นๆ มีการเติบโตเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน

– กิจการอาจเจอวิกฤติในบางช่วง และส่งผลต่อยอดขายสินค้าบ้าง : หากกิจการมีรายได้เติบโตต่อเนื่อง แต่มาสะดุดเป็นบางปี อาจจะเพราะปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลทำให้กิจการขายสินค้าได้น้อย หรือไม่ได้เลย เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น เมื่อเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้อย่าเพิ่งตัดสินว่ากิจการนั้นไม่ดีครับ เพราะอย่างที่บอกว่ามันอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยก็ได้ เมื่อรอจนกว่าเหตุนั้นจะบรรเทาลง รายได้ของกิจการก็จะกลับมาเติบโตในทิศทางที่ดีอีกครั้ง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →