Security Token มีกี่ประเภท

  • Enquity Token : เป็นโทเค่นที่มีลักษณะคล้ายกับหุ้นครับ เรียกว่าเป็นตราสารหุ้นในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิตอลเลยก็ว่าได้ โดยจะทำหน้าที่เหมือนกับหุ้นจริงๆ นั่นแหละ คือการแสดงถึงความเป็นเจ้าของในธุรกิจหรือกิจการนั้นๆ นอกจากนั้นยังสามารถซื้อขายได้เหมือนกับหุ้นทั่วๆ ไปอีกด้วย
  • Debt Token : หรือหุ้นกู้ในลักษณะโทเค่น เป็นตราสารหนี้ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิตอล ทำหน้าที่เหมือนกับหุ้นกู้จริงๆ นั่นคือการออกเพื่อระดมทุนในการขายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือการจัดสร้างโรงงาน ทั้งนี้เมื่อคุณถือโทเค่นประเภทนี้อยู่เท่ากับว่าบริษัทหรือกิจการนั้นๆ เป็นลูกหนี้ของคุณ
  • Asset – Backed Token : โทเค่นประเภทที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันมูลค่า เป็นโทเค่นที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพราะตัวโทเค่นมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนทำการค้ำประกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ หรือแม้แต่เงินสด ซึ่งข้อดีก็คือการที่ตัวโทเค่นจะมีความน่าเชื่อถือสูงมากนั่นเอง
  • Funds Toke : เป็นโทเค่นแบบกองทุน ที่จะระดมทุนผ่านกองทุนต่างๆ ให้กองทุนเอาเงินไปลงทุนต่ออีกทีหนึ่ง คล้ายๆ กับพวกกองทุนรวมที่เรารู้จักกันดีน่ะแหละครับ แต่จะเป็นการระดมทุนผ่านดิจิตอลทั้งหมด อย่างไรก็ตามลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆ กับพวกกองทุนรวมทั่วๆ ไปนั่นเอง
  • Utility Token : โทเค่นประเภทที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับการระดมทุนในโครงการต่างๆ โดยมากมักเป็น ICO โดยจะทำการออก Coin มาให้กับนักลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการระดมทุน โดยมาก Utility Token มักเป็นเหรียญที่ออกมาโดยมีพื้นฐานเป็นเหรียญที่ทำงานกับ Ethereum

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →