Stablecoin มีกี่ประเภท

  • Stablecoin ที่รองรับด้วยเงิน Fiat : เป็น stablecoin ประเภทที่พบได้ง่ายมากที่สุด และมีจำนวนมากที่สุด เพราะเหรียญประเภทนี้ทำได้ง่าย มาก เพียงแค่ออกเหรียญมาในจำนวนที่เท่าๆ กับเงินที่มีการค้ำเอาไว้ เช่น สมมติมี เงิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็ออกเหรียญมาในจำนวนที่เท่าๆ กับเงินที่มีอยู่(ซึ่งอาจออกเพิ่มได้ในอนาคต) อย่างไรก็ตามจะต้องมีตัวกลางที่น่าเชื่อถือในการนำเอาเหรียญไปใช้งานด้วยนะครับ
  • Stablecoin ที่ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ ในการค้ำประกันมูลค่า : ก็จะคล้ายๆ กับแบบแรก แต่แทนที่จะใช้เงินสด ในการค้ำประกันมูลค่าเหรียญ จะใช้พวกสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ พวกสินแร่ เช่นน้ำมันดิบ ทองคำ หรือแร่ธาตุธรรมชาติอื่นๆ โอยการอ้างอิงจากมูลค่าของมันตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น นอกจากนั้น เหรียญประเภทนี้บางเหรียญยังมีการใช้หุ้น หรือกองทุน ในการค้ำประกันมูลค่าของเหรียญด้วย
  • Stablecoin ที่ใช้เงินดิจิตอล ในการค้ำประกันมูลค่า : คือใช้เหรียญดิจิตอลอื่นๆ ในการค้ำประกันมูลค่าของเหรียญ Stablecoin นั้นๆ ครับ เช่น เหรียญ DAI , BitUSD เป็นต้น ข้อดีของเหรียญประเภทนี้ก็คือจะมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก เพราะส่วนใหญ่จะใช้เหรียญดิจิตอล ที่ได้รับความนิยมสูง ในการค้ำประกันมูลค่า อย่างไรก็ตามจะต้องเป็นเหรียญที่มีมูลค่ากว่า Stablecoin ของตนเองเท่านั้น เพราะความผันผวนของเงินดิจิตอลมีสูงมาก จึงจำเป็นจะต้องหาเหรียญที่มีมูลค่าสูงๆ มาเพื่อค้ำประกันมูลค่านั่นเอง
  • Stablecoin ที่ไม่อ้างอิงมูลค่ากับอะไรเลย : คือเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาโดดๆ ไม่อ้างอิงมูลค่ากับทรัพย์สินหรือเงินสกุลใดเลย แต่ธรรมชาติของเหรียญประเภทนี้มักจะลดมูลค่าของเหรียญลงเพราะความเชื่อมั่นต่ำ เช่น ถ้าเหรียญมีมูลค่า 2 ดออลาร์สหรัฐ หากระบบจะสร้างเหรียญออกมาอีก เหรียญต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น
  • ***คุณสามารถซื้อขายเหรียญ Stablecoin บางประเภทเช่น XRP , USDT ได้จากกระดาน Bitkub***

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →