Enigma ENG คืออะไร สั้นๆ ฉบับเทรด Bitkub

Enigma หรือ ENG นั้นเป็นเหรียญประเภทหนึ่งครับ ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นเหรียญที่สามารถใช้งานระบบ Secret Contract ได้ซึ่งทำให้เหรียญนี้มีความแตกต่างจากเหรียญอื่นๆ พอสมควรเลยทีเดียว เพราะส่วนใหญ่แล้วเหรียญอื่นๆ มักจะมีการทำให้สามารถใช้งานแบบ Smart Contract ได้เท่านั้น (ซึ่งเป็นสัญญาประเภทที่เปิดเผยตัว ในขณะที่ Secret Contract จะเป็นสัญญาที่ไม่ระบุตัวตน แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการทำงานคล้ายกัน เพียงแต่จะมีการระบุตัวตนและไม่ระบุตัวตนเท่านั้น) ซึ่ง Enigma นั้นจะมีการทำงานที่คล้ายกับเหรียญ Zilliqa คือจะมีระบบ Sharding ที่จะในเรื่องของ Scalability …

Read More