Litecoin LTC คืออะไร สั้นๆ ฉบับเทรด Bitkub

Litecoin หรือ LTC นั้นเป็นเงินดิจิตอลอีกรูปแบบหนึ่งครับ หรือจะเรียกว่าเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งก็ว่าได้ (นอกเหนือจาก Bitcoin) เป็นเงินดิจิตอลที่ถือกำเนินในปี ค.ศ. 2011 โดยนาย Charlie Lee (อดีตวิศวกรของ Google) ซึ่งแน่นอนว่าก็ได้รับแรงบันดาลใจมากจากBitcoin นั่นแหละครับ แต่จุดประสงค์ของการสร้างนั้น เพื่อการใช้งานเป็นเงินจริงๆ ในขณะที่ทาง Bitcoin นั้นจะเป็นในลักษณะของทองคำมากกว่า จุดประสงค์หลักๆ นอกเหนือจากเรื่องของการใช้งานแล้ว ยังมีการปรับปรุงให้ LTC นั้นลบจุดอ่อนของ Bitcoin ออกไป เช่น …

Read More